• 19/06/2024 00:25

Οι Έλληνες επιμένουν να χρησιμοποιούν μετρητά

ByGreeceit.gr

Μάι 19, 2023
Η ΕΚΤ αναμένει ότι οι μισθοί θα αυξηθούν σημαντικά βραχυπρόθεσμα έναντι του πληθωρισμού.

Παρά την ψηφιοποίηση της οικονομίας και την άνοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν ακόμα τα μετρητά σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας καταγράφει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης στις συναλλαγές με κάρτες και τις ηλεκτρονικές πληρωμές συνολικά, με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσωπεύουν το 33% των συναλλαγών σε όγκο και το 43% σε αξία. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι η μέση αξία ανά συναλλαγή, κυρίως με χρεωστικές κάρτες, μειώθηκε στα 49 ευρώ από 50 ευρώ το 2021.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2022 θα φτάσει τα 1,93 δισεκατομμύρια, από 1,658 δισεκατομμύρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 16%.

Οι χρεωστικές κάρτες είναι η κύρια εναλλακτική στη χρήση μετρητών, με το 92% του συνολικού αριθμού συναλλαγών με όλους τους τύπους καρτών πληρωμής να συμμετέχει σε χρεωστικές κάρτες. Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες έφτασαν τα 154 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 14% από 135 εκατομμύρια το 2021. Οι πιστωτικές κάρτες αντιπροσώπευαν το 8% των συνολικών συναλλαγών.

Ωστόσο, το 2022, η πλειονότητα των πληρωμών στο σημείο αγοράς (π.χ. σε καταστήματα) συνέχισε να γίνεται σε μετρητά σε ορισμένες χώρες. Η Μάλτα (77%), η Σλοβενία ​​(73%), η Αυστρία (70%) και η Ιταλία (69%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά τέτοιων πληρωμών, ενώ η Μάλτα (65%). ) ), στη Λιθουανία (61%) και στη Σλοβενία ​​(59%). Οι πληρωμές με κάρτα ήταν η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για αγορές σε καταστήματα και υπηρεσίες το 2022 σε τέσσερις χώρες της ευρωζώνης. Φινλανδία (70%), Ολλανδία (67%), Λουξεμβούργο (52%) και Βέλγιο (48%). Στην Εσθονία, το ποσοστό των πληρωμών με κάρτα ήταν περίπου το ίδιο με το ποσοστό των πληρωμών σε μετρητά (46% και για τα δύο). Φυσικά, η χρήση μετρητών έχει περιοριστεί με τα χρόνια και τα τελωνεία έχουν ήδη θέσει όρια στο πόσα μπορείτε να φέρετε ενώ ταξιδεύετε. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, όλα τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρουν μετρητά άνω των 10.000 € υποχρεούνται να δηλώσουν το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Εάν το ποσό είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ, δεν είστε υποχρεωμένοι να το δηλώσετε. Στην Ελλάδα, η διαχείριση ταμειακών ροών ανατίθεται στις τελωνειακές αρχές.

Πηγή: magnesianews.gr