• 25/09/2023 09:01

Οι μισθοί για όσους έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα για τρία χρόνια θα αυξηθούν κατά 30% από το 2025

ByGreeceit.gr

Ιούν 16, 2023
Έρχεται η μάχη για αύξηση: Πού θα καταλήξει η κάτω θέση;

Αν αρθεί το τριετές πάγωμα από το 2025, οι μισθοί των εργαζομένων με την απαραίτητη εμπειρία (τριετία) στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθούν κατά 30%.

Επί του παρόντος, μόνο οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία (1, 2 ή 3 έτη) έως τον Φεβρουάριο του 2012 λαμβάνουν την αμοιβή 3 ετών.

Σύμφωνα με το Memorandum of Understanding Act 2012, εάν το ποσοστό ανεργίας πέσει κάτω από το 10% σε ετήσια βάση, αλλά με βάση έρευνες για το εργατικό δυναμικό (ποσοστό ανεργίας/LFS) και όχι σε βάση εθνικής οικονομίας, το πάγωμα θα αρθεί για τρία χρόνια, π.χ. , επίδομα προϋπηρεσίας 10% για υπαλλήλους που έχουν επιτύχει 3, 6, 9 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας στο σχετικό επάγγελμα.

Επομένως, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας δεν θα πέσει κάτω από το 10% (σε ετήσια βάση) ακόμη και το 2024, θα ανοίξει ένας δρόμος που θα αυξήσει περαιτέρω τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και στη νέα μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, που «βλέπει» το ποσοστό ανεργίας στο 9,8% το 2026, αναφέρεται το τριετές ξεπάγωμα το 2027. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας που απέστειλε η χώρα μας στις Βρυξέλλες, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,8% το 2023, ακολουθούμενο από 10,9% το 2024, 10% το 2025 και 9,8% το 2026. Έχει.

Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα άτομο που πλήρωνε τον κατώτατο μισθό είχε εξασφαλίσει τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012, θα εξακολουθούσε να δικαιούται αντίστοιχη αύξηση 10% υπολογιζόμενη στον βασικό μισθό του. Ωστόσο, δεν μπορούν να διεκδικηθούν αυξήσεις αρχαιότητας που ολοκληρώθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 δεν δικαιούνται πλέον την αύξηση της προϋπηρεσίας 10%.

Πηγή: magnesianews.gr