• 25/09/2023 09:16

Οι πωλήσεις επιβραδύνθηκαν τον Απρίλιο

ByGreeceit.gr

Ιούν 14, 2023
Αντίκτυπος της σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού στις ΜΜΕ

Ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στις 97.564.300 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, που έφτασε τις 90.100.078 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων το 1ο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε για τις εταιρείες του κλάδου χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, με αύξηση 61,9%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι εταιρείες στους κλάδους ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, οι οποίες υποχώρησαν κατά 20,2%.

Οι πωλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις της οικονομίας με διπλογραφικές υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση ανήλθαν σε €27.776.311 χιλ. τον Απρίλιο, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος τον Απρίλιο του 2022. 28.337.042 χιλ. ευρώ.

Οι εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας νερού και λυμάτων σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων τον Απρίλιο του 2023 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022, με μείωση 17,3%. Οι εταιρείες στον τομέα της εκπαίδευσης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, 33,3%.

Πηγή: magnesianews.gr