• 27/03/2023 04:45

Οι ψηφιακές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές από τράπεζες και τηλεπικοινωνίες από σήμερα – ποια είναι η διαδικασία;

ByGreeceit.gr

Νοέ 1, 2022
Ελάτε στο Viber
Εφαρμογή Πορτοφολιού GOV.GR (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πορτοφόλια Gov.gr αντί για ταυτότητες σε τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και σταθερά από σήμερα Τρίτη 1 Νοεμβρίου.

Η αρμόδια ΑΔΑ εκδίδει διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας με πορτοφόλια Gov.gr σε τράπεζες, παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και έγγραφα ταυτότητας για τους παραπάνω φορείς εφόσον απαιτείται να κατέχουν αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας Ρυθμίζοντας τη διαδικασία.

Πιστοποίηση ψηφιακής αντιγραφής

Ο έλεγχος ταυτότητας για κάθε ψηφιακό αντίγραφο είναι ακριβώς ο ίδιος όπως για όλες τις άλλες συναλλαγές από τον Ιούλιο και μετά και γίνεται με χρήση του κωδικού QR του ψηφιακού αντιγράφου. Συγκεκριμένα:

  • Μόλις κάποιος σαρώσει τον κωδικό QR ενός πολίτη μέσω της εφαρμογής Πορτοφολιού Gov.gr, ο τελευταίος λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή και δίνει στον διαχειριστή έγκριση για την επαλήθευση των στοιχείων.
  • Αφού ο πολίτης εγκρίνει την επιταγή, η εφαρμογή εμφανίζει στην οθόνη έναν 6ψήφιο κωδικό. Οι πολίτες πρέπει να το υπαγορεύσουν ή να το παρουσιάσουν στο πούλι. Ο ελεγκτής εισάγει τον κωδικό στη συσκευή του.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα δεδομένα ψηφιακής αντιγραφής θα εμφανιστούν μόνο μία φορά στη συσκευή του ελεγκτή και δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

Επιπλέον, οι συναλλαγές με τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, που απαιτούσαν αντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων, μπορούν πλέον να εκδίδονται με ηλεκτρονικά έγγραφα που περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η δημιουργία του εγγράφου, με έγκριση του πολίτη μέσω του πορτοφολιού Gov.gr, γίνεται στα εξής βήματα:

  • Μετά την ταυτοποίηση πολίτη μέσω της εφαρμογής πορτοφολιού Gov.gr, υπάλληλος τράπεζας ή πάροχος κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας εισάγει τον αριθμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου στο ειδικά διαμορφωμένο σύστημα του οργανισμού και ζητά την έκδοση του παραστατικού.
  • Στη συνέχεια, οι πολίτες θα λάβουν ειδοποίηση για το αίτημα στο Πορτοφόλι Gov.gr, θα το εγκρίνουν και θα εμφανιστεί ένας 6ψήφιος κωδικός στην οθόνη της εφαρμογής. Αυτός ο κωδικός πρέπει να υπαγορευτεί ή να παρουσιαστεί στον υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να τον εισάγει στο σύστημα. .
  • Τα έγγραφα που εκδίδονται αυτόματα έχουν μοναδικούς κωδικούς εγγράφων και κωδικούς QR και διατηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα των παραπάνω φορέων με δική τους ευθύνη για όσο διάστημα απαιτείται.

Θυμίζουμε ότι το πορτοφόλι του Gov.gr κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε, να αποθηκεύσετε και να επαληθεύσετε τη γνησιότητα ψηφιακών αντιγράφων αστυνομικών ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευτεί σε κινητά τηλέφωνα.

Ένα ψηφιακό αντίγραφο έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με ένα έντυπο πιστοποιητικό στο εσωτερικό, με μόνη εξαίρεση τα διεθνή ταξίδια.

Η άντληση όλων των απαραίτητων δεδομένων γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πηγή: magnesianews.gr