• 27/03/2023 03:19

οικονομική ανάκαμψη τον Δεκέμβριο

ByGreeceit.gr

Ιαν 10, 2023
Ελάτε στο Viber

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε στις 104,3 μονάδες τον Δεκέμβριο από 101,4 μονάδες τον Νοέμβριο, μια από τις καλύτερες επιδόσεις τους τελευταίους εννέα μήνες, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικών Συνθηκών του Ινστιτούτου Ερευνών Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΙΟΒΕ).

Αυτή η αύξηση είναι σύμφωνη με τις γενικές ευρωπαϊκές τάσεις, αν και υπάρχουν επιμέρους διαφορές από χώρα σε χώρα. Η άνοδος οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις βελτιωμένες προσδοκίες του κλάδου, λιγότερο στις υπηρεσίες, και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επέστρεψε στο σημείο που ήταν στην αρχή του έτους. Αντίθετα, παρά την εορταστική περίοδο, οι προσδοκίες για λιανικές και ιδιωτικές κατασκευές έχουν μειωθεί. Ένα παρατεταμένο καλοκαίρι καθυστέρησε τον αντίκτυπο του ενεργειακού κόστους στη θέρμανση, αλλά οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων μειώθηκαν συνολικά, αν και μικρές, ενισχύοντας πολλούς τομείς της οικονομίας.

Οι αβεβαιότητες σχετικά με τον πληθωρισμό και το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον παραμένουν ισχυρές, αλλά φαίνεται να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες και αναμένουμε σταδιακή αποδυνάμωσή τους κατά τη διάρκεια του έτους. .

Τέτοιες βελτιώσεις καταγράφονται συστηματικά σχεδόν σε κάθε εκλογική χρονιά από το 1981. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υποβαθμίζουν μια σειρά μέτρων που προσφέρουν προσωρινά ή μετεκλογικά πλεονεκτήματα. Συνολικά, οι επερχόμενες εκλογές φαίνεται να έχουν γαλβανίσει θετικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Με περισσότερες λεπτομέρειες:

➢ Στον τομέα της μεταποίησης, το αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών και προβλέψεων ζήτησης έχει αμβλυνθεί σημαντικά, οι προβλέψεις για τα αποθέματα παρέμειναν αμετάβλητες και οι προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν ελαφρά τους επόμενους μήνες.

➢ Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν σημαντικά.

➢ Για τους λιανοπωλητές, οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά και τα επίπεδα αποθεμάτων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, αλλά οι προβλέψεις για βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά.

➢ Στις Υπηρεσίες, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενώ οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες, καθώς και οι προβλέψεις για τη ζήτηση, έχουν αλλάξει ελαφρώς. ➢ Όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προσδοκίες των νοικοκυριών για τις οικονομικές συνθήκες της χώρας καταγωγής τους έχουν μειωθεί σημαντικά, όπως και οι αρνητικές προσδοκίες των νοικοκυριών για τις οικονομικές συνθήκες της χώρας τους. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες για τις μεγάλες αγορές παρέμειναν αμετάβλητες και η προθυμία για αποταμίευση αυξήθηκε ελαφρά.

Πηγή: magnesianews.gr