• 21/09/2023 15:51

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί 2,2% το 2023, το εμπορικό έλλειμμα 9,5%

ByGreeceit.gr

Ιούν 7, 2023
Ελάτε στο Viber

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε στην ανάλυσή του ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ισχυρά, με το πραγματικό ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2023 και 1,9% το 2024.

Η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η πραγματική αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή παρά το υψηλότερο κόστος δανεισμού που σχετίζεται με τις αυξημένες δαπάνες για ταμεία ανάκαμψης.

Ο βασικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά ο ρυθμός αύξησης διευρύνθηκε καθώς οι συνεχιζόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού συνέβαλαν στην αύξηση των μισθών. Η πρόβλεψη για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 3,9%.

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί 2,2% το 2023, το εμπορικό έλλειμμα 9,5%

Οι επιδοτήσεις των τιμών της ενέργειας καταργούνται σταδιακά καθώς οι τιμές της ενέργειας πέφτουν. Η επίτευξη και η διατήρηση της προγραμματισμένης επιστροφής στο υποκείμενο πλεόνασμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις και να επιτύχει πίστωση επενδυτικού βαθμού. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως των γυναικών και των νέων, θα συμβάλει στη βελτίωση της ισότητας και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Η ελληνική οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή παρά τους αντίθετους ανέμους
Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά παρά τους αντίθετους ανέμους. Η αύξηση των επενδύσεων παρέμεινε ισχυρή το 4ο τρίμηνο του 2022 παρά το αυξανόμενο επενδυτικό κόστος και την αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε από τον Οκτώβριο του 2022 και πλησίασε το υψηλό προ της πανδημίας τον Απρίλιο. Η πραγματική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται το 4ο τρίμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023, αντανακλώντας την έντονη αύξηση της απασχόλησης, παρά την ασθενή αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η δημιουργία θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε το 2023.

Η χαλάρωση των τιμών της ενέργειας μείωσε τον εναρμονισμένο ρυθμό πληθωρισμού του Απριλίου στο 4,5% ετησίως, αλλά οι ισχυρότερες πιέσεις τιμών ώθησαν τον πυρήνα του πληθωρισμού στο 6,1% ετησίως, ανέφερε ο οργανισμός. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 9,4% τον Απρίλιο μετά την αύξηση κατά περίπου 10% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και της οικιακής θέρμανσης μειώθηκαν κατά 27,9% από το υψηλότερο σημείο τους τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023. Ταυτόχρονα, οι διαφορές στα κρατικά ομόλογα έχουν μειωθεί.

Οι επιδοτήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βοηθήσει σπίτια και επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι επιδοτήσεις που εισήχθησαν έναντι πρόσφατων κραδασμών στις τιμές της ενέργειας μειώθηκαν καθώς οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν και προγραμματίζεται να καταργηθούν σταδιακά έως το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με δημοσιονομικό κόστος 0,5% του ΑΕΠ το 2023.

Τον Απρίλιο του 2023, οι συνταξιούχοι έλαβαν εφάπαξ ποσό 0,4% του ΑΕΠ που συνδέεται με αύξηση του κόστους ζωής τους. Άλλα δημοσιονομικά μέτρα για το 2023, που ισοδυναμούν με 1,8% του ΑΕΠ, περιλαμβάνουν επιδοτήσεις για τόκους στεγαστικών δανείων.

Η κυβέρνηση στοχεύει να επιστρέψει το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα σχεδόν στο 1% του ΑΕΠ το 2023 και σχεδόν στο 2% του ΑΕΠ το 2024.

Η βραδύτερη αύξηση της απασχόλησης και η διάβρωση των πραγματικών μισθών αναμένεται να περιορίσουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δημοσιονομική αυστηρότητα θα μειώσει επίσης τη συνολική ζήτηση. Η πραγματική αύξηση των επενδύσεων θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή, αντανακλώντας τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο βασικός πληθωρισμός αναμένεται να μετριαστεί το 2023, αλλά θα παραμείνει υψηλός αντανακλώντας τις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος των εισροών και την αύξηση των μισθών. Η επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως αναμενόταν, θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη μιας αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.

Πηγή: magnesianews.gr