• 30/11/2023 12:55

Όρια καυσόξυλων και πέλλετ: κατάσχεση και πρόστιμα έως 100.000 €

ByGreeceit.gr

Σεπ 29, 2022
Όρια καυσόξυλων και πέλλετ: κατάσχεση και πρόστιμα έως 100.000 €

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε λεπτομέρειες για τα ανώτατα όρια που αναμένει να επιβάλει στα περιθώρια κέρδους στα καυσόξυλα και τα πέλλετ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στις νέες τροποποιήσεις με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου αθέμιτου κέρδους στην αγορά ξυλείας για τη θέρμανση των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει τεθεί ανώτατο όριο στα περιθώρια μικτού κέρδους για τους φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια διακίνησης και πώλησης στερεών καυσίμων, ιδιαίτερα καυσόξυλων, για τους καταναλωτές θέρμανσης.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους για κάθε εταιρεία είναι το περιθώριο κέρδους που αντιστοιχεί στην περίοδο πριν από τις 11 Νοεμβρίου 2021, όταν η ζήτηση για καυσόξυλα ήταν αντίστοιχα υψηλή και ταυτόχρονα δεν είχε εκδηλωθεί ακόμη η γεωπολιτική κρίση. Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

παρακολούθηση αποθέματος
Παράλληλα, αφενός έχουν θεσπιστεί μέσα παρακολούθησης των αποθεμάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διανομής, διανομής και αποθήκευσης καυσόξυλων, pellet, μπρικέτες και προσάναμμα. , επιτρέποντας στις χώρες να παρακολουθούν άμεσα την ποσότητα ξύλου που διατίθεται στην αγορά για καύση, ενώ εντοπίζουν αμέσως εταιρείες που επιλέγουν να κατέχουν μεγάλες ποσότητες ξύλου χωρίς να το διαθέσουν στην αγορά. Να επωφεληθούν από αυξήσεις τιμών που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα φημών ή δόλιας δημιουργίας τεχνητών ελλείψεων.

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης θα έχει ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες σωρευτικές κυρώσεις:

– κατάσχεση των αναφερόμενων αντικειμένων στο βαθμό που δεν έχουν δηλωθεί ή δηλωθεί εσφαλμένα

– Διοικητικά πρόστιμα από 1.000 € έως 100.000 €, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Πηγή: magnesianews.gr