• 25/09/2023 10:21

Παραγραφή φόρων και προστίμων 5 έτη – εάν δεν υπάρχει παράταση

ByGreeceit.gr

Μάι 7, 2023
Ελάτε στο Viber

Παράταση ενός έτους της πενταετούς παραγραφής για την επιβολή φόρων και προστίμων προβλέπει ο νόμος περί φορολογικών διαδικασιών.

Το δικαίωμα της φορολογικής αρχής να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα μετά από έλεγχο λήγει γενικά πέντε χρόνια μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Ωστόσο, ορισμένα γεγονότα δικαιολογούν την παράταση της παραγραφής κατά ένα έτος.

Τέτοια γεγονότα είναι, μεταξύ άλλων, η υποβολή πρώτης ή τροποποιημένης δήλωσης από τον φορολογούμενο κατά το τελευταίο έτος της πενταετίας ή η άφιξη νέων ουσιωδών στοιχείων ή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές κατά το τελευταίο έτος της πενταετίας. περίοδο έτους. Αυτό είναι. Προθεσμία 5 ετών και προσφυγή στη ΔΕΔ ή σε αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση φορολογικών διαφορών.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήση 1.1.2014 και νεότερες. Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η πενταετής παραγραφή του καθορισμού του ΦΠΑ δεν μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος. Πέντε έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Και αυτό διότι το θέμα των ορίων ΦΠΑ για χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ρυθμίζεται με ειδικό τρόπο από διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η παράταση της πενταετούς προθεσμίας σημαίνει ότι ο ΦΠΑ θα επιστραφεί τον τελευταίο χρόνο του ορίου, όχι όμως σε άλλες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο (ΣτΕ 1260/2022).

Πηγή: magnesianews.gr