• 14/04/2024 17:19

Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του κοινού ερευνητικού προγράμματος Λάρισας «TRI-SOME»

ByGreeceit.gr

Νοέ 1, 2022
Ελάτε στο Viber

αυτή Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022και 18:00σε Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας“Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων κοινού ερευνητικού έργου” “Trisum” Πλατφόρμα Παροχής Έξυπνων Υπηρεσιών για Τουριστικά, Πολιτιστικά και Εμπορικά Συμφέροντα Οργανισμών και Δήμων της Λάρισας».

Στην εκδήλωση παρουσίασης θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των τριών μερών της συνεταιριστικής δομής του έργου. Asset Technology, GRIDNET Πότε Spirito ομάδατα περιεχόμενα του έργου, τα αποτελέσματα, η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας και οι προοπτικές για το δεύτερο έτος περαιτέρω εφαρμογής σε διάφορους δήμους και εμπορικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

του Τρισώμα Είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που παρέχει Έξυπνη υπηρεσία υποδομήςΜε στόχο την προηγμένη και αποτελεσματική παροχή Πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες.

Προορίζεται για τη συμμετοχή τελικών χρηστών μέσω της ολοκλήρωσης Εφαρμογή για κινητό τηλέφωνοΑυτό περιλαμβάνει τόσο εμπορικές όσο και πολιτιστικές υπηρεσίες της πόλης στην οποία ζει ή επισκέπτεται. Επιπλέον, στοχεύει στη διευκόλυνση της χρήσης της πλατφόρμας από εμπορικά καταστήματα. διεπαφή ιστού, το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε και να προσαρμόζετε τα δεδομένα και τις προσφορές σας. Αυτό καθιστά δυνατή την εμφάνιση τοπικών πολιτιστικών πληροφοριών και αξιοθέατων στους χρήστες της εφαρμογής.

Το TRI-SOME μετατρέπει τις πόλεις σε έξυπνα ανοιχτά εμπορικά κέντρα, οικοσυστήματα αλληλεπίδρασης και συνέργειας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Έρευνα – Δημιουργία – Καινοτομία» και θα χρηματοδοτηθεί από κοινού από το Εθνικό Ταμείο (ΕΚ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑΝΕΚ, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Κοινοτικό Ταμείο (Ευρωπαϊκή Ένωση). ) επενδύεται. , Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου T1EDK-03473).

πληροφορίες:

Front Page

https://www.facebook.com/Trisome-109491590924884

https://www.instagram.com/trisome_system/

Πηγή: magnesianews.gr