• 06/06/2023 05:48

Πιο εύκολη μεταβίβαση ακινήτων με ακύρωση πιστοποιητικών και προσυμπλήρωση Ε9.

ByGreeceit.gr

Φεβ 24, 2023
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Στο εξής, η επιχειρούμενη παρέμβαση της ΑΑΔΕ αναμένεται να διευκολύνει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από γραφειοκρατική άποψη και να αποφύγει λάθη στη συμπλήρωση του Ε9. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο που οι πωλήσεις, το εισόδημα των γονέων και οι δωρεές ακινήτων βρίσκονται σε ανοδική τροχιά.

Ανεξάρτητοι φορείς, λοιπόν, προχωρούν στις μεταβιβάσεις ακινήτων που συνεπάγονται ακυρώσεις πιστοποιητικών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συμπλήρωση της φόρμας Ε9 και την αποφυγή λαθών που συνεπάγονται σπατάλη. Χρόνος και χρήμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Βασικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι να διευκολύνει τη ζωή των φορολογουμένων, ιδιαίτερα των φορολογουμένων που βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης ή πώλησης περιουσίας που είναι γονικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά και τα εγγόνια τους ή που θα είναι, με τη λήψη νέων μέτρων.

Οι κύριες παρεμβάσεις που έχουν ξεκινήσει είναι:
Πιστοποιητικό κληρονομιάς χωρίς χρέη, επιμέλεια και κατάργηση φόρου δώρου. Σύντομα, όπως αναφέρουν οι εφορίες, δεν θα απαιτείται πλέον βεβαίωση μη καταβολής φόρου κληρονομιάς (αρ. 105 Ν. 2961.2001) για μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ενεργοποίηση νέας ψηφιακής εφαρμογής που ολοκληρώνει αυτόματα τις αρχειοθετήσεις Ε9 με ανάκτηση δεδομένων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myProperty. Οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να αλλάζουν τα δεδομένα ακίνητης περιουσίας Ε9 κάθε φορά που αγοράζουν, πωλούν, γονικό ενδιαφέρον ή δωρίζουν ακίνητα. Το Ε9 ενημερώνεται αυτόματα με στοιχεία δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία πλέον απαιτείται να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η αυτόματη προσαρμογή της τιμής στόχου στην εμπορική τιμή. Μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση ζωνών για όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών. Αυτό αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς ακινήτων και παρεμβαίνει αυτόματα για να αναπροσαρμόσει τις τιμές ζώνης όταν εντοπίζει αλλαγές στις εμπορικές τιμές.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής ειδικών δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΔΜ) μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY».

συγκεκριμένα:
Δηλώσεις FMA για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές ανησυχίας όπου εφαρμόζονται αντικειμενικά συστήματα αποτίμησης:

Έκκληση μεταβιβάζοντος να αποκτήσει ακίνητο με τακτική ή ειδική χρήση σε σύμβαση μεταβίβασης του τίτλου του ή σύσταση άλλου τίτλου για οποιονδήποτε λόγο.

Εικονικές αναθέσεις στη σύναψη προπωλήσεων και προσυμβατικών συμφωνιών.

Μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου του αγροτεμαχίου από τον εκμισθωτή στον εργολάβο με προσύμβαση.

Η διαφορά εμβαδού, εφόσον είναι μεγαλύτερη από το εμβαδόν που αναγράφεται στην πράξη κατοχής του ακινήτου για το οποίο συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι σε περίπτωση σύστασης εκχώρησης ή τίτλου ιδιοκτησίας για οποιονδήποτε λόγο.

Πρώτες έγκυρες και ληγμένες δηλώσεις FMA σε περίπτωση αναγκαστικών πλειστηριασμών για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν αντικειμενικά συστήματα αποτίμησης ακινήτων.

Πηγή: newit.gr

Πηγή: magnesianews.gr