• 27/03/2023 04:14

Πληρωμές με δόσεις στην Εφορία: Πώς ανταμείβονται οι συνεπείς φορολογούμενοι

ByGreeceit.gr

Φεβ 16, 2023
Ελάτε στο Viber

Σημαντική είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τους φορολογούμενους που πλήρωναν με συνέπεια τα χρέη τους μέχρι να ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση.

Για αυτούς εισήχθη η νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ή ανεξέλεγκτες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021 και έχουν πληρώσει όλες τις δόσεις των 120 ή 72 δόσεων ταυτόχρονα. Στήνω.

Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων περιλαμβάνει οφειλές σε καθυστέρηση μετά την 1η Νοεμβρίου 2021.

Το ελάχιστο ποσό για μηνιαίες δόσεις θα είναι πλέον 30 ευρώ και η ένταξη των υποχρεώσεων στη νέα ρύθμιση για 36 ή 72 δόσεις που προαναφέρθηκαν θα παρέχει οφέλη που υπήρχαν και στη ρύθμιση για 120 δόσεις, όπως το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. λαμβάνεται. Ισχύει.

Επιπρόσθετα, 72 δόσεις για οφειλέτες που συσσώρευσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές την περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2021 έως 1 Φεβρουαρίου 2023 και έχουν ήδη ενταχθεί σε τακτικές ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων. ενδέχεται να υπαχθούν σε νέες ρυθμίσεις για δόση.

Εάν την 1η Νοεμβρίου 2021 έχετε τακτοποιήσει υποχρεώσεις σε σταθερό συμβόλαιο 24 ή 48 δόσεων και αργότερα τις χάσετε και ταυτόχρονα επιβεβαιωθούν νέες υποχρεώσεις μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, η νέα οφειλή θα γίνει την ίδια χρόνο ως η Νέα Ρύθμιση των 36 ή 72 Δόσεων και εντός ενός μηνός από τη συμπερίληψη της Νέας Οφειλής στη Ρύθμιση 36 ή 72 Δόσεων, θα αντικαταστήσω τη Χαμένη Πάγια Χρέη με την Σταθερή. Είστε υποχρεωμένοι να την συμπεριλάβετε ξανά σε 48 δόσεις.

παράδειγμα
1η περίπτωση

Αποκτήθηκε ληξιπρόθεσμο χρέος μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2023.

Από την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαμε ληξιπρόθεσμες ή ανεξέλεγκτες οφειλές, επομένως τις εντάσσουμε στις ρυθμίσεις 72 δόσεων.

Δεύτερο παράδειγμα

Έκανα ληξιπρόθεσμες οφειλές για τον Νοέμβριο του 2021 και μετά και το έβαλα σε πάγια σύμβαση με 24 ή 48 δόσεις.

Τώρα αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν σε 72 δόσεις.

Τρίτο παράδειγμα

Την 1η Νοεμβρίου 2021 ρύθμισα την οφειλή μου με 24 σταθερές δόσεις που έχασα τον Μάρτιο του 2022.

Το νέο χρέος που εξασφαλίστηκε τον Απρίλιο του 2022 θα ενταχθεί πλέον σε μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων.

Ταυτόχρονα συμφωνώ να εντάξω τις χαμένες μου υποχρεώσεις 24 δόσεων πάγιου συμβολαίου σε νέο σταθερό συμβόλαιο 24 δόσεων εντός ενός μηνός από την ένταξή μου στη νέα σύμβαση των 72 δόσεων υπάρχει.

Πηγή: magnesianews.gr