• 30/11/2023 04:59

Ποιες είναι οι διαδοχικές ασφαλιστικές παγίδες;

ByGreeceit.gr

Μάι 27, 2023
Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διερευνά τις κρυφές παγίδες της εφαρμογής ρητρών συνεχούς ασφάλισης μέσα από έναν αναλυτικό οδηγό για αυτό το σχήμα, το οποίο ουσιαστικά καταργήθηκε το 2016 όταν ψηφίστηκε για την ενοποίηση όλων των ταμείων του ΕΦΚΑ.

Το ίδρυμα είναι γνωστό κυρίως για τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης όταν εξακολουθεί να ασφαλίζει πολλαπλά ταμεία, αλλά δημιουργεί προβλήματα και με την ασφαλιστική κάλυψη.

Για παράδειγμα, όπως εξηγεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, πρόκειται για ασφάλιση που διενεργείται σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και σε διάφορους φορείς, τμήματα και λογαριασμούς που συμμετέχουν στον ΕΦΚΑ. Η παράλληλη ασφάλιση ισχύει από το 2017 και μετά.

Επίσης, οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής ισχύουν μόνο όταν επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος (δηλαδή γήρας, αναπηρία ή θάνατος).

Θα πρέπει επίσης να προσέξετε τον χρόνο ασφάλισης. Οι ρυθμίσεις ορίζουν ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μέρους του χρόνου ασφάλισης που έχει παρέλθει σε ίδρυμα, τμήμα, λογαριασμό ή υποκατάστημα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνολικός χρόνος.

Και φυσικά να γνωρίζετε ότι όταν υποβάλλετε την αίτηση σύνταξης στον τελευταίο φορέα πρέπει να δηλώσετε τη συνέχιση της ασφάλισής σας. Και αυτό γιατί επηρεάζει τόσο τη βάση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και το ποσό της αποζημίωσης για τα δικαιώματα και τις εθνικές συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις συμπληρωμένες (και δηλωμένες) περιόδους κάλυψης σε όλα τα ιδρύματα.

Όπως τονίζει στον οδηγό του το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η χρήση ρητρών συνεχούς ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για περιόδους που έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μερική άσκηση του δικαιώματος, δηλαδή να υπολογίζεται μόνο μέρος του χρόνου που δαπανάται για την ασφάλιση κάθε εγγεγραμμένης οντότητας.

Για τη λήψη σύνταξης βάσει των διατάξεων συνεχιζόμενης ασφάλισης, ο ασφαλισμένος του τελευταίου μέλους του φορέα του Ε-ΕΦΚΑ πρέπει:

• Για να λάβετε σύνταξη γήρατος, πρέπει να έχετε συνολικά 1.000 ημέρες κάλυψης, εκ των οποίων 300 ημέρες τα τελευταία πέντε χρόνια πριν υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση ή διακοπή κάλυψης. Για την κάλυψη αυτών των χρονικών απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πραγματικής ασφάλισης, οι ώρες εθελοντικής ασφάλισης και οι ώρες στρατιωτικής θητείας, εάν αγοράζονται ως εικονικές ώρες.

• Για να λάβετε σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου ανά πάσα στιγμή για 600 ημέρες πριν από τη διακοπή δραστηριότητας ή απασχόλησης, την υποβολή αίτησης σύνταξης ή την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου μιας σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Το τελευταίο μέλος είναι συνεχώς ασφαλισμένο από τον χειριστή για όλη τη θητεία.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει εργαστεί περισσότερες από τις εργάσιμες ημέρες που αναφέρονται παραπάνω, ή έχει εργαστεί αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος του τελευταίου φορέα, η αίτηση υποβάλλεται από την ασφάλιση στην οποία καλύπτεται. στο ίδρυμα Η μεγαλύτερη περίοδος ασφάλισης εξαιρουμένης της τελευταίας περιόδου ασφάλισης.

Πηγή: magnesianews.gr