• 01/12/2023 13:14

Ποιες περιπτώσεις θα απαγορευθούν με νόμο στο τέλος του 2022;

ByGreeceit.gr

Οκτ 21, 2022
Ελάτε στο Viber

Χιλιάδες αγωγές για φόρο εισοδήματος, περιουσίας, ΦΠΑ και άλλες φορολογικές αγωγές λήγουν εντός τριών μηνών, καθιστώντας την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανίκανη να διεκδικήσει χρέη.

Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για τις ακόλουθες φορολογικές υποθέσεις:

  • Οικονομική κατάσταση το 2016 (φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ), έχει υποβληθεί η πρώτη εκπρόθεσμη δήλωση ή η πρώτη εκπρόθεσμη δήλωση έχει υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
  • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που σχετίζονται με τη χρήση 2013 Ωστόσο, ο απατεώνας καθυστέρησε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η βασική παραγραφή έφτασε τα οκτώ έτη.
  • Υπόθεση φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας 2011, με την εμφάνιση «συμπληρωματικών» στοιχείων, όπως εικονικά γραμμάτια, όπου αποκρύπτονταν έσοδα και υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξαν κρούσματα φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος μη συνταγογράφησης ήταν 10 χρόνια.
  • Υπόθεση ΦΠΑ το 2011 Δεν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΠΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει 10ετής παραγραφή.
  • εκδήλωση 2006. Η παραγραφή είναι 15 χρόνια εάν δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένο αριθμό ετών ή εάν έχετε καθυστερήσει να υποβάλετε τη φορολογική δήλωση του πρώτου έτους. Αυτό σήμαινε ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. υποβλήθηκε.

Πηγή: magnesianews.gr