• 07/06/2023 11:59

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς;

ByGreeceit.gr

Φεβ 25, 2023
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Οι βελτιώσεις που επέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τη ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών μέσω εξωδικαστικών μηχανισμών και στην επιτάχυνση της συμπερίληψης 34,6 χιλ. υποθέσεων διακανονισμού συνολικού χρέους 20,4 δισ. ευρώ. Νέο χρέος που αποκλείστηκε μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για υποθέσεις σε πρώιμο στάδιο υποβολής αιτήσεων, αβέβαιες και στάσιμες, με 12,9 χιλιάδες υποθέσεις σε ολοκληρωμένο ή στάδιο διαπραγμάτευσης, συνολικής αξίας 6,3 δισ. ευρώ. Από τα τελευταία, μόνο 1,5 δισ. ευρώ χρέους διακανονίστηκε. Δηλαδή έγινε αποδεκτό και από τον οφειλέτη και από τον πιστωτή.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τόσο προς το κράτος όσο και προς την τράπεζα ή το ταμείο και την εταιρεία διαχείρισης και αποτελεί μέρος του πτωχευτικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ το 2021. Βασίζεται σε μια προσφορά διακανονισμού που προκύπτει από τον αλγόριθμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται παρέμβαση πιστωτή ή ανθρώπινου παράγοντα και δεν απαιτείται δικαστικός έλεγχος.

Αιτήσεις για εξυγίανση οφειλών μπορούν να υποβάλουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών ή ύψους οφειλής. Η μόνη προϋπόθεση είναι η υποχρέωση να υπερβαίνει τις 10.000 €. Για να εφαρμοστεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα καταργηθεί η απαίτηση ότι το 90% του συνολικού χρέους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν πρέπει να τηρείται, το οποίο προηγουμένως απέκλειε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους από το πεδίο εφαρμογής των εξώδικων διαδικασιών. Ο νόμος απαγορεύει την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από τη δημοπρασία.

Εκτός από όσους έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος, είτε μέσω δανείων είτε με οφειλές προς το κράτος, αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλλουν και οφειλέτες με ενήμερα δάνεια. Η προϋπόθεση είναι ότι το εισόδημά σας έχει αποδειχθεί ότι έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%. Αυτή η υποχρέωση ισχύει μόνο εάν όλα τα χρέη είναι ληξιπρόθεσμα, δηλαδή κάποιος έχει ληξιπρόθεσμο δάνειο, αλλά εάν η χώρα χρωστάει το εισόδημα της χώρας πρέπει να μειωθεί κατά 20%. – δικαστικός μηχανισμός.

Οι αυτοματοποιημένες λύσεις βασίζονται σε αλγόριθμους που υπολογίζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης ή φυσικού προσώπου να εξυπηρετεί τα χρέη της βάσει εισοδήματος και υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διαβίωσης με βάση το εύλογο κόστος διαβίωσης. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση χρειάζεστε ρευστότητα. Οι αυτοματοποιημένες λύσεις περιλαμβάνουν δόσεις που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης σε κάθε πιστωτή και πιθανά «κουρέματα». Οι δόσεις οφειλής από τα ενυπόθηκα δάνεια υπολογίζονται με βάση το Euribor +2,50%, το euribor +3% για τα μη επιβαρυμένα δάνεια και το euribor +3% για το χρέος προς το κράτος.

Οι ρυθμίσεις που δημιουργούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Μερική διαγραφή οφειλής («κούρεμα»).

• Έως 75% επί της βασικής οφειλής και έως 95% επί της προσαυξημένης ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το δημόσιο (χρέος προς ΑΑΔΕ, Ε-ΕΦΚΑ και δήμους).

• τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων ή/και

β) Μακροπρόθεσμη αποπληρωμή χρέους:

• Έως 240 δόσεις για τα κράτη (ΑΑΔΕ και Ε-ΕΦΚΑ).

• Έως 420 δόσεις για τράπεζες, δάνεια και εταιρείες εξυπηρέτησης.

Πηγή: magnesianews.gr