• 27/03/2023 01:05

Ποιοι «πέτυχαν» εξωδικαστικές διαγραφές οφειλών;

ByGreeceit.gr

Φεβ 7, 2023
Ποιοι «πέτυχαν» εξωδικαστικές διαγραφές οφειλών;

Διαγραφή οφειλών και μέσο όρο διακανονισμού 20 ετών πέτυχαν όσοι κατέφυγαν σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Το 74% των υποψηφίων για ρυθμιστικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις αφορά οφειλές φυσικών προσώπων και μόνο το 26% είναι εταιρικές.

Οι εξωδικαστικοί διακανονισμοί εξαλείφουν κάποιες οφειλές. Για τα κράτη έως 75% για βασική οφειλή, έως 85% για προσαυξημένη ληξιπρόθεσμη οφειλή για ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% για πρόστιμα για ΑΑΔΕ.

Για τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, οι διαγραφές μπορούν να φτάσουν έως και το 80% του κύριου χρέους και έως το 100% των τόκων.

Ποιοι «πέτυχαν» εξωδικαστικές διαγραφές οφειλών;

Μέχρι σήμερα, το μέσο ποσοστό διαγραφής χρέους προς το κράτος έχει φθάσει στο 22,0% και το χρέος προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει φτάσει στο 31,5%. Το 40% των συμβολαίων (439 εκατ. ευρώ) έχουν ποσοστό ακύρωσης άνω του 30%. Το μέσο ποσοστό εξαγοράς για στεγαστικά δάνεια είναι 23,5%, τα επιχειρηματικά δάνεια 40,1% και τα καταναλωτικά δάνεια 31,9%.

Η μέση περίοδος διακανονισμού για οφειλές προς το Δημόσιο είναι 18 έτη και για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 15 έτη. Το 33% του χρέους έχει διακανονιστεί σε 20 χρόνια.

Όσον αφορά τις αιτήσεις, το 33% αφορά χρέος στην περιφέρεια Αττικής και το 16% σε χρέη στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ειδικού Γραφείου Ιδιωτικού Χρέους

  • Το 73% (19,6 δισ. ευρώ) του χρέους αφορά φυσικά πρόσωπα.
  • Οι περισσότερες υποχρεώσεις (79%) αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Τα χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού χρέους (17,5 δισ. ευρώ) και το 10% των αιτήσεων (4,7 χιλ.).

Τους επόμενους πέντε μήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, το βασικό σενάριο προβλέπει συμφωνίες ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Αιτήσεις σε τελική αξιολόγηση: 344 εκατ. ευρώ
Αιτήσεις που αξιολογήθηκαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και κράτη: 719 εκατ. ευρώ
Αιτήσεις πρώιμου σταδίου: 464 εκατ. ευρώΠοιοι «πέτυχαν» εξωδικαστικές διαγραφές οφειλών;

Τι ισχύει

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγυήσεις του ελληνικού κράτους μέσω εξωδικαστικών μηχανισμών. Ένας κανόνας μπορεί να ορίζει:

Α. Μερική Ακύρωση Υποχρεώσεων. ως κατωτέρω.

• Προς τα κράτη: έως 75% βασικής οφειλής, έως 85% προσαυξημένης ληξιπρόθεσμης οφειλής προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ, έως 95% προστίμων για ΑΑΔΕ.
• Για τράπεζες και υπαλλήλους δανείων: έως 80% του κεφαλαίου χρέους και έως 100% των τόκων.

Για να επιτευχθεί μερική διαγραφή χρέους, πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

• Τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του έχουν σημαντική οικονομική αδυναμία.
• Η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, του συνοφειλέτη και του εγγυητή είναι μικρότερη από το ποσό της οφειλής.Ποιοι «πέτυχαν» εξωδικαστικές διαγραφές οφειλών;

Β. Μετά την τελική μερική διαγραφή χρέους που περιγράφεται παραπάνω, το υπόλοιπο χρέος μπορεί να διακανονιστεί με ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα πληρωμών ως εξής:

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 240 δόσεις.
• Επισφαλείς οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορούν να αναπροσαρμοστούν μέχρι τα ακόλουθα ποσά.

α) 420 δόσεις έναντι οφειλής προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φυσικού προσώπου που καλύπτεται πλήρως ή εν μέρει από ειδικό προνόμιο.
β) 240 δόσεις έναντι της οφειλής φυσικού προσώπου προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δεν καλύπτεται από ειδικό προνόμιο και της οφειλής νομικού προσώπου προς χρηματοπιστωτικό οργανισμό που καλύπτεται πλήρως ή εν μέρει από ειδικό προνόμιο.
γ) 180 δόσεις εταιρικών οφειλών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν υπόκεινται σε ειδικά προνόμια.

Πηγή: Ο.Τ

Πηγή: magnesianews.gr