• 06/06/2023 06:22

Ποιος θα λάβει τα χρήματα μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου;

ByGreeceit.gr

Ιαν 29, 2023
Πώς να κερδίσετε έως και 1.114 €

Για την ολοκλήρωση της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων τον Φεβρουάριο, την προκαταβολή των συντάξεων τον ίδιο μήνα και την καταβολή των επιδομάτων του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τον Ιανουάριο, μεταξύ άλλων από 30. Ιανουάριος έως 3 Φεβρουαρίου 2023 Σχέδιο για εβδομαδιαίες πληρωμές έως.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2,3 εκατ. δικαιούχοι θα λάβουν 1,05 δισ. ευρώ ως συνταξιοδοτικές πληρωμές.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται:

1. Ο e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω πληρωμές την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του οργανισμού.

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου καταβλήθηκαν 786,5 εκατ. ευρώ σε 1.526.551 συνταξιούχους, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες και ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει στις 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 6,7 εκατ. ευρώ σε 16.400 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου βάσει του Ν. 4778/2021.
Μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2023, θα καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους.
Τέλος, θα καταβληθούν 367.200 € στους 481 δικαιούχους του επιδόματος ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. Η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες πληρωμές:

21 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
10 εκατ. ευρώ για 4.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης.
6,50 € για επιδότηση άδειας μητρότητας για 6.000 μητέρες.
3. Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε τακτικές πληρωμές προνοιακών επιδομάτων.

Συγκεκριμένα θα δοθούν τα εξής:

80 εκατ. ευρώ σε επιδόματα αναπηρίας (αναπηρίας και συντήρησης) για 180.853 δικαιούχους.
46,3 εκατ. ευρώ για 218.136 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
32,6 εκατ. ευρώ για 270.148 δικαιούχους στεγαστικού επιδόματος.
15,4 εκατ. ευρώ σε 20.840 οικογένειες για δικαιούχους επιδόματος τέκνων.
12,7 εκατ. ευρώ για 35.340 δικαιούχους ανασφάλιστων επιδομάτων γήρατος.
11,7 εκατ. ευρώ για 11.634 δικαιούχους επιδομάτων μητρότητας.
241.575 € για 767 δικαιούχους στεγαστικής επιδότησης.
209.399 ευρώ σε 5.935 δικαιούχους επιδόματος ομογενών.
156.138 € σε 2.016 δικαιούχους ως εισφορά σε κρατικά δάνεια που σχετίζονται με την προστασία των κύριων οικισμών τους.
130.865 ευρώ σε 614 δικαιούχους ως κρατικές εισφορές στη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» λόγω COVID-19.
82.353 € για 104 δικαιούχους για ανασφάλιστα έξοδα κηδείας.

Πηγή: magnesianews.gr