• 28/02/2024 03:28

Πώς αντιδρούν οι φοροτεχνικοί στη μεθοδολογία έμμεσου ελέγχου της ΑΑΔΕ

ByGreeceit.gr

Οκτ 7, 2022
Ελάτε στο Viber

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές έμμεσου φορολογικού ελέγχου έχουν αντικαταστήσει τον μη λογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα άλλα από τα στοιχεία που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάζονται από την ελεγχόμενη εταιρεία ή τον ελεγχόμενο φορολογούμενο για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Κατά την εφαρμογή τεχνικών έμμεσου ελέγχου, στην πραγματικότητα εκτελούνται δύο τύποι ελέγχου ταυτόχρονα. Κατ’ αρχήν, οι τακτικοί έλεγχοι φορολογίας εισοδήματος διενεργούνται με τον συνήθη τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχονται οι πηγές εσόδων σας, εμφανίζονται σωστά στις φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία σας (για επιχειρηματικές δραστηριότητες) και ότι γίνονται οι σωστές κρατήσεις. Έλεγχοι για κόστος και τεκμαρτό κόστος. Ταυτόχρονα, μετά από εύλογη απόφαση του προϊσταμένου της αρχής που διενεργεί τον έλεγχο, επιλέγεται μία μέθοδος τεχνικών έμμεσου ελέγχου και εφαρμόζεται στην προς έλεγχο υπόθεση.

Ωστόσο, οι φοροτεχνικοί πιστεύουν ότι η εφαρμογή τεχνικών έμμεσου ελέγχου γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη αυτές τις μέρες και οι περισσότεροι φορολογικοί έλεγχοι (από ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ) γίνονται πλέον με έμμεσες τεχνικές. Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησαν ότι η έμμεση τεχνολογία είχε εξελιχθεί σε τεράστιο και σοβαρό πρόβλημα και κάλεσαν το κράτος να αναθεωρήσει και να επαναπροσδιορίσει όλα τα άρθρα του άρθρου 28 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος και του άρθρου 27 του νόμου περί φορολογικών διαδικασιών. εδώ.

Απίστευτα εύκολα, συχνά και επιπόλαια, ορισμένοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με αυτούς, θεωρούν τα βιβλία της εταιρείας ανακριβή και εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι ο φορολογικός υπολογισμός αποδίδει πιο ξεκάθαρα.

Ωστόσο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν ότι ένα σύστημα έμμεσων προσεγγίσεων διαχείρισης, εάν εφαρμοστεί με δίκαιο τρόπο, θα περιόριζε τη φοροδιαφυγή και θα συμβάλει στην αύξηση των κρατικών φορολογικών εσόδων.

Πηγή: magnesianews.gr