• 29/03/2023 04:35

Πώς μπήκαν στην επιχείρηση Φάκα Θεσσαλίας

ByGreeceit.gr

Φεβ 28, 2023
Πώς μπήκαν στην επιχείρηση Φάκα Θεσσαλίας

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε 11 κλάδους υπηρεσιών εντόπισαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων.

Πρόκειται για εταιρείες των οποίων οι έλεγχοι υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία και τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάζονται με ειδικό λογισμικό, λόγω παραγόντων του ελέγχου όπως η τοποθεσία και η διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας.

Επομένως, σημαντική απόκρυψη φορολογητέων αντικειμένων εντοπίστηκε σε:

υπηρεσία ταχυμεταφορών
ιατρικές υπηρεσίες
υπηρεσία φωτογραφιών
Τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσία πάρκινγκ
υπηρεσία καθαρισμού κτιρίου
υπηρεσία κηδειών
ενεχυροδανειστήριο
φροντιστήριο
Γυμναστήριο
ΚΑΦΕ μπαρ
πώς έκρυβαν τα εισοδήματά τους
Στη λίστα φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες και εταιρείες που έχουν παράσχει υπηρεσίες

• Μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας

• Παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή υποβολή λανθασμένης φορολογικής δήλωσης.

• Δεν έχετε δηλώσει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στην εφορία.

πώς τους έπιασε ο φακός
Οι ελεγκτές εντόπισαν φοροδιαφυγή χρησιμοποιώντας:

καταγγελία πολιτών
διαδικτυακή έρευνα,
λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού
Επεξεργασία κατασχεθέντων δεδομένων
Οι αντιπροσωπευτικές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2022 περιλαμβάνουν:

• Ο σύλλογος με έδρα τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε να λειτουργεί κερδοσκοπικά με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.400.000 € το 2016-2020.

• Η ατομική επιχείρηση Λάρισας στην επιχείρηση παροχής φωτογραφικών υπηρεσιών συγκέντρωσε 880.000 € από το 2016 έως το 2020, αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε 1.400 αποδείξεις.

• Η Γενική Εταιρία Λάρισας στον τομέα της παροχής φωτογραφικών υπηρεσιών πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 540.000 € μεταξύ 2016 και 2020 χωρίς έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

• Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπαγόμενη σε δραστηριότητες καφέ-μπαρ έχει υποβάλει λανθασμένη δήλωση ΦΠΑ. Φόρος εισοδήματος, απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος άνω των 470.000 €.

• Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Αθήνα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου δεν δημοσίευσε 1.011 φορολογικά στοιχεία μεταξύ 2017 και 2019. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ξεπέρασε τις 215.000 €.

• Από το 2012 έως το 2019, ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Πάτρα και δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ενεχυροδανειστικής πίστωσης δεν εξέδωσαν 15.183 φορολογικές δηλώσεις και από το 2016 έως το 2019 υποβλήθηκαν 39 εικονικές φορολογικές δηλώσεις.

• Μεταξύ 2016 και 2020, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κρήτη που ασχολείται με υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων υπέβαλε λανθασμένες δηλώσεις ΦΠΑ. Φόρος εισοδήματος με απόκρυψη φορολογητέων αντικειμένων 3,6 εκατ. ευρώ και άνω.

• Μεταξύ 2016 και 2020, τα Γραφεία Τελετών Δωδεκανήσου δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ ή τις υπέβαλαν εσφαλμένα. Φόρος εισοδήματος, απόκρυψη φορολογητέων στοιχείων συνολικού ύψους άνω των 450.000 €.

• Ομόρρυθμη εταιρεία, με έδρα την Κέρκυρα και παροχή ιατρικών υπηρεσιών, που έλαβε από ξένους ασφαλιστές για αμοιβές για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους μεταξύ 2015 και 2019. Διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε εισόδημα άνω των 430.000 ευρώ. Ανδρας.

• Ατομική επιχείρηση με έδρα την Πιερία, που ασχολείται με τον καθαρισμό κτιρίων και ταπήτων, εξέδωσε το 2020 2.984 φορολογικές δηλώσεις, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 210.000 €.

• Μεταξύ 2016 και 2020 δεν εκδόθηκαν 30.540 φορολογικά μητρώα στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης των Σπάτων, αποκρύπτοντας συνολικά φορολογητέο εισόδημα άνω των 460.000 ευρώ.

• Ανώνυμη εταιρεία με έδρα τον βόρειο τομέα της Αθήνας, της οποίας η δραστηριότητα είναι οι τηλεπικοινωνίες, υπέβαλε εσφαλμένη δήλωση ΦΠΑ. Απόκρυψη φορολογητέων αγαθών συνολικής αξίας άνω των 3.700.000 €.

• Ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα, με κύρια δραστηριότητα την υπηρεσία ταχυμεταφορών, απέκρυψε φορολογητέα αντικείμενα συνολικού ύψους άνω του 1.500.000 € και δεν εξέδωσε 33 φορολογικά έγγραφα.

• Οι γιατροί της Κομοτηνής δεν εξέδωσαν 667 φορολογικά έγγραφα αξίας άνω των 28.000 ευρώ το 2016.

• Η Γενική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της οποίας οι δραστηριότητες είναι γυμναστικές ή μη υπηρεσίες γυμναστικής, δεν δημοσίευσε 2.264 φορολογικά στοιχεία το 2017. Η συνολική αξία των εν λόγω εμπορευμάτων ξεπέρασε τις 75.000 €.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω πολλών στοχευμένων υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: magnesianews.gr