• 06/06/2023 06:53

Πώς να αποφύγετε τον φόρο «φέσια» στα ενοίκια

ByGreeceit.gr

Μάι 25, 2023
Ελάτε στο Viber

Με φόρο έως και 45%, οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν με καθυστερήσεις ενοικίων, δηλαδή το 2022 θα έχουν εισόδημα που δεν θα χαθεί λόγω μη είσπραξης ενοικίων, αλλά η εφορία θα συνεχίσει να φορολογεί σαν να

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κυριολεκτικά πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένα βήματα για να αποφύγουν αθέμιτους φόρους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί στον ενοικιαστή ένταλμα πληρωμής, διαταγή πληρωμής ενοικίου, απόφαση απόλυσης ή ανάθεσης ενοικίου ή αγωγή απόλυσης ή απόλυσης εντός της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Έχουν κατατεθεί μισθώματα μπόνους σε βάρος του ενοικιαστή με αποδεικτικά στοιχεία της απόδοσής τους και σαφή αντίγραφα αυτών έχουν κατατεθεί στο DOU πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει ότι:
• Εάν εκδοθεί εντολή πληρωμής, διαταγή χρήσης ενοικίου ή δικαστική απόφαση άρνησης ή χορήγησης ενοικίου κατά του ενοικιαστή ή εάν ασκηθεί αγωγή για άρνηση ή χορήγηση ενοικίου κατά του ενοικιαστή.
• Να παρέχει στην εφορία αντίγραφα εκδοθέντων διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή μηνύσεων που έχουν κατατεθεί.

Εάν δεν υποβάλετε τα απαιτούμενα συνημμένα για τη δήλωση δεδουλευμένων ενοικίων, το ποσό που δηλώθηκε ως δεδουλευμένο δεν θα ληφθεί υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε εκκαθάριση νέας δήλωσης και θα φορολογήσει το καθορισμένο ποσό.

Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που καθυστερούν το ενοίκιο θα αποφύγουν να φορολογηθούν με τον φορολογικό συντελεστή για τα ανείσπρακτα εισοδήματά τους το 2022, εάν ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες μέχρι την προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης (τέλη Ιουλίου).

Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται ανεξάρτητα από το πρώτο ευρώ, με βάση την κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής.
• 15% επί των πρώτων 12.000 € εισοδήματος.
• 35% για τα επόμενα 23.000 €, δηλαδή μέρος του εισοδήματος από 12.001 € έως 35.000 €.
• 45% για το μέρος του εισοδήματος άνω των 35.000 €.

Τυχόν μίσθωμα που δεν εισπράχθηκε εντός του 2022 θα καταχωρηθεί στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, κωδικοί 125-126. Για ανείσπρακτα έσοδα από ενοίκια ακινήτων που δηλώθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν το 2022, το συνολικό ποσό δηλώνεται στην αντίστοιχη στήλη του εντύπου Ε2 και τα επιμέρους ποσά είναι: Μεταβιβάζονται. Κατηγορία γης – Το οικόπεδο ή το ακίνητο που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο κωδικό σε αυτόν τον υποπίνακα.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Πηγή: magnesianews.gr