• 30/11/2023 20:13

Πώς να εξοικονομήσετε φόρο για την ανακαίνιση ακινήτων

ByGreeceit.gr

Μάι 11, 2023
Ο νέος σκοπός έφερε αλλαγές στα έγγραφα διαμονής

Τα φορολογικά κίνητρα για το ενεργειακό κόστος, τις λειτουργικές και αισθητικές αναβαθμίσεις κτιρίων παρατείνονται για άλλα δύο χρόνια, με ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που σχεδιάζουν να ανακαινίσουν ή να επισκευάσουν το σπίτι τους μπορούν να λάβουν έκπτωση φόρου κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Ωστόσο, η εφορία «ξεκλειδώνει» το επίδομα φόρου με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει πληρώσει ηλεκτρονικά τις εργασίες που έγιναν στο ακίνητο. Η πίστωση φόρου κατανέμεται ομοιόμορφα σε τέσσερα χρόνια και αντιπροσωπεύει το 40% του επιλέξιμου κόστους λήψης υπηρεσιών, με συνολικό ανώτατο όριο κόστους 16.000 €.

Το μέγιστο ποσό έκπτωσης είναι επομένως συνολικά 6.400 €. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ξοδέψει 5.000 ευρώ για την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος το 2022, μπορεί να εξοικονομήσει συνολικά 2.000 ευρώ φόρο εισοδήματος για τέσσερα χρόνια. 500 ευρώ θα αφαιρεθούν από τη φορολογική δήλωση του 2023 και 500 ευρώ θα αφαιρεθούν από τη φορολογική δήλωση του 2024. , 500 ευρώ από τον λογαριασμό του 2025 και άλλα 500 ευρώ από τον λογαριασμό του 2026.

Κατά τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος της εργασίας και όχι το κόστος προμήθειας των υλικών. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να ισχύει η έκπτωση. Τα έξοδα πρέπει να αποδεικνύονται με νομικά έγγραφα και η πληρωμή των δαπανών να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, υπηρεσία e-banking) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Δικαιούχος της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο που έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία του κτιρίου στο οποίο πραγματοποιείται το κόστος ενεργειακών, λειτουργικών και αισθητικών αναβαθμίσεων. Φυσικό πρόσωπο με μειοψηφικό συμφέρον σε ακίνητη περιουσία είναι επίσης δικαιούχος εάν χρησιμοποιεί την ακίνητη αυτή ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του ή ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στην παραπάνω περίπτωση, ο μόνος δικαιούχος της μείωσης είναι αυτός που εξέδωσε το έγγραφο.

Εάν το κόστος αφορά τα κοινόχρηστα μέρη του κτιρίου, ο διαχειριστής του συγκροτήματος διαμερισμάτων/ακίνητης περιουσίας θα πληρώσει ηλεκτρονικά τα έξοδα και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα οφέλη ανάλογα με την κοινή ιδιοκτησία τους, με βάση τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το διαχειριστής. θα εξεταστεί από Δημιουργείται ΑΤΑΚ για το ακίνητο που βρίσκεται στο κτίριο όπου πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές δαπάνες.

Το ενεργειακό, λειτουργικό και αισθητικό κόστος που καλύπτεται περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση μόνωσης.
Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
Εργασίες ανακαίνισης φωτισμού στον κοινόχρηστο χώρο του διαμερίσματος.
Εγκατάσταση και αντικατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού.
Εγκατάσταση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Συντήρηση και επισκευή στέγης.
Επισκευάζουμε πέτρα και βάφουμε μέσα και έξω.
Εγκατάσταση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρων.

Πηγή: magnesianews.gr