• 30/11/2023 03:17

Πώς να εξοικονομήσετε φόρο σε απλήρωτο ενοίκιο

ByGreeceit.gr

Μαρ 13, 2023
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Για να αποφευχθεί η φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων, ο φορολογούμενος θα πρέπει να κινηθεί νομικά κατά του ενοικιαστή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα, πρέπει να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής, διαταγή χρήσης ενοικίου, άρνηση ενοικίου ή απόφαση κατακύρωσης κατά του μισθωτή ή αγωγή για άρνηση ή κατακύρωση ενοικίου κατά του μισθωτή.

Αντίγραφο οποιασδήποτε διαταγής, δικαστικής απόφασης ή αγωγής που έχει εκδοθεί πρέπει στη συνέχεια να κατατεθεί στην εφορία. Μόλις κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τυχόν ανείσπρακτα εισοδήματα που δηλώνονται στο Έντυπο Ε2 δεν θα λαμβάνονται υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέο διακανονισμό της δήλωσης φορολογώντας το εισπραχθέν ποσό.

Εάν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης ανείσπρακτου ενοικίου, το ποσό που δηλώθηκε ως ανείσπρακτο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η εφορία θα προβεί σε νέα τακτοποίηση της δήλωσης φορολογώντας το καθορισμένο ποσό.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του εντύπου δήλωσης οφειλής στο οποίο αναφέρονται οι απαιτήσεις του εκμισθωτή/υποεκμισθωτή. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ., πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία καταβολής του ενοικίου.

Φόρος εισοδήματος από το πρώτο ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων με εισόδημα από ενοίκια περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από ενοικίαση ακινήτων από συνταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις ακόμη και ανέργους φορολογούνται με συντελεστές έως και 45%.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να πληρώσουν υψηλούς φόρους ακόμη και για ανείσπρακτα ενοίκια, αν δεν λάβουν έγκαιρα μέτρα.

φορολογική κλίμακα

Με βάση το τρέχον μέγεθος, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια είναι μικρότερο από το αρχικό ποσοστό 5% που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί ως έξοδα για επισκευές, συντήρηση, ανακαινίσεις και άλλες λειτουργικές ανάγκες. Λάβετε υπόψη ότι φορολογείται ανεξάρτητα από το ευρώ. Ενοικίαση ακινήτου.

Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται ως εξής:

15% για τα πρώτα 12.000€ εισοδήματος

35% των επόμενων 23.000 €, δηλαδή μέρος του εισοδήματος από 12.001 € έως 35.000 €

45% για το μέρος του εισοδήματος άνω των 35.000 €

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από ενοίκια ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2022 απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο αλληλεγγύης.

Πηγή: magnesianews.gr