• 25/09/2023 08:55

Πώς να εξοικονομήσετε φόρο σε απλήρωτο ενοίκιο

ByGreeceit.gr

Φεβ 5, 2023
Ελάτε στο Viber

Φορολογική παγίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων είναι τα ανείσπρακτα έσοδα από ενοίκια το 2022. Εάν δεν λάβετε μέτρα εγκαίρως, κινδυνεύετε να πληρώσετε φόρους με συντελεστές από 15% έως 45% από το πρώτο σας ευρώ.

Για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις και να αποφύγουν τη φορολόγηση του ανύπαρκτου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν τα εξής πριν υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις:

– Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά του μισθωτή, διαταγή επιστροφής της χρήσης ενοικίου ή δικαστική απόφαση άρνησης ή χορήγησης ενοικίου ή άσκηση αγωγής άρνησης ή απονομής ενοικίου κατά του μισθωτή.

– Να παρέχει στην εφορία αντίγραφα διαταγών που έχουν εκδοθεί, δικαστικές αποφάσεις ή μηνύσεις που έχουν κατατεθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης ανείσπρακτου ενοικίου, το ποσό που δηλώθηκε ως ανείσπρακτο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η εφορία θα προβεί σε νέα τακτοποίηση της δήλωσης φορολογώντας το καθορισμένο ποσό.

έγγραφο
Σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του εντύπου δήλωσης οφειλής στο οποίο αναφέρονται οι απαιτήσεις του εκμισθωτή/υποεκμισθωτή. Η περίοδος για την οποία καταβάλλεται ενοίκιο πρέπει να λαμβάνεται από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο DOU κατά περίπτωση.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά το 2022 και τα ενοίκια που δηλώθηκαν ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2022 δηλώνονται πρώτα στο Έντυπο Ε2 και μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.

Εάν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης ανείσπρακτου ενοικίου, το ποσό που δηλώθηκε ως ανείσπρακτο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η εφορία θα προβεί σε νέα τακτοποίηση της δήλωσης φορολογώντας το καθορισμένο ποσό. Με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται ανεξάρτητα από το πρώτο ευρώ. Αυτό γίνεται αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ένα ποσοστό 5% από αυτά. Ενοικίαση ακινήτου. Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται ως εξής:

– 15% επί των πρώτων 12.000 € εισοδήματος.

– Τα επόμενα 23.000 €, δηλαδή 35% στο εισοδηματικό κλιμάκιο από 12.001 € έως 35.000 €.

– 45% για το μέρος του εισοδήματος άνω των 35.000 ευρώ.

παράδειγμα

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με εισόδημα από ενοίκια ύψους 20.000 € το 2022 θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος για ποσό 19.000 € (αυτόματος καταλογισμός δαπανών για επισκευές, συντήρηση και άλλες λειτουργικές ανάγκες). Η έκπτωση μειώνει το ποσό κατά 5%). ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου). Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

– 12.000 € x 15% = 1.800 €

– 7.000 € x 35% = 2.450 €

– 1.800 € + 2.450 € = 4.250 €.

Επομένως, ο φορολογούμενος θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 4.250 ευρώ.

Χωρίς φόρο αλληλεγγύης

Λάβετε υπόψη ότι το εισόδημα από ενοίκια ακινήτων (και άλλες πηγές εισοδήματος εξαιρουμένων των μισθών και των συντάξεων) που αποκτήθηκαν το 2022 απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο αλληλεγγύης.

έντυπη έκδοσηΝέα»

Πηγή: magnesianews.gr