• 22/09/2023 05:07

Πώς οι Εφορίες Εντοπίζουν Ψηφιακά Σημεία Φοροδιαφυγής

ByGreeceit.gr

Ιούν 5, 2023
Τέλος επίσκεψη στην εφορία για διόρθωση της κληρονομιάς

Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα φορολογικών πληροφοριών της Independent Revenue Service εκτελεί ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο και συλλέγει δεδομένα από πολλαπλές πηγές για την υποστήριξη απομακρυσμένων ή επιτόπιων ελέγχων. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε τα στοιχεία του φορολογούμενου σας μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής του φορολογούμενου στα μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν εάν τα πληροφοριακά συστήματα φορολογικών μηχανημάτων, POS, ταξίμετρων, παρόχων ηλεκτρονικών τιμολογίων, λογιστών και φοροτεχνικών είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δηλωμένα και συνδεδεμένα με ηλεκτρονικά μητρώα.

Το νέο σύστημα έχει δύο ρόλους. Αφενός παρέχει υπηρεσίες στο κοινό μέσω απλουστευμένων διαδικασιών, ενώ εντοπίζει εστίες φοροδιαφυγής και ξετυλίγει ολόκληρη την αλυσίδα των φαινομένων λαθρεμπορίας όπως η έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, οι παράνομες εισαγωγές και η αποφυγή πληρωμών ΦΠΑ. Έτσι. Ή παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Το σύστημα Επαλήθευσης φόρου και πληρωμής φόρου επιτρέπει στους φορολογούμενους να ελέγχουν την ταυτότητα των προσυμπληρωμένων εντύπων ή να συμπληρώσουν έντυπα που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα πραγματοποιεί συμφωνίες με τρίτες πηγές όπως απαιτείται για τον υπολογισμό και τον συμψηφισμό φόρων, προσαυξήσεων ή κυρώσεων, την επιβεβαίωση φορολογικών υποχρεώσεων ή επιστροφών και την έκδοση καταστάσεων.

Το φορολογικό μητρώο περιέχει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα και παρέχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Διαχειρίζεται υποκαταστήματα, πληροφορίες έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις ιδιότητας μέλους εταιρείας, συνεργασίες κ.λπ., ενώ η λογιστική εικόνα του φορολογούμενου παρακολουθεί όλες τις κινήσεις και συναλλαγές όλων των ειδών φόρων και όλων των συστημάτων πληρωμών. που αφορούν δασμούς, πιστοποιήσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις, συμψηφισμούς·

Πηγή: magnesianews.gr