• 01/12/2023 12:49

Πώς πληρώνετε τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις

ByGreeceit.gr

Μάι 27, 2023
Ελάτε στο Viber

Πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας μειώθηκαν σημαντικά και οι δόσεις αυξήθηκαν για όλους τους ιδιοκτήτες, αλλά πολλοί εξακολουθούν να παλεύουν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, υπάρχει λύση.

Υπάρχουν προγράμματα δόσεων άτοκων και με χρέωση. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να πληρώσουν EFIA χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους: ειδικά:

• Άτοκες δόσεις κάθε 10 μήνες. Η πρώτη πληρωμή λήγει στα τέλη Μαΐου και η τελική πληρωμή λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου 2024.

• Πλήρης άτοκη πληρωμή δόσεων με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση φόρου για φόρο εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ.

• Ρύθμιση οφειλών του ΕΝΦΙΑ με οριστική εκκαθάριση εφοριών. Η ρύθμιση θα συγκεντρώσει τόκους, αλλά θα επιτρέπει στους φορολογούμενους να κάνουν έως και 24 δόσεις. Το επιτόκιο είναι 4,37% για 12 δόσεις και 5,87% για 24 δόσεις. Για να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση, οι Υποχρεώσεις Διακανονισμού δεν πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες. Οι αιτήσεις υπαγωγής σε κανονισμούς πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και οι απαιτούμενες δηλώσεις γίνονται μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος Taxinet. Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων (ΑΑΔΕ) (διαδικτυακή διεύθυνση aade.gr). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή και συμπλήρωση της αίτησης και της δήλωσης ευθύνης, ο οφειλέτης πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν στοιχεία που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορεί να επιλέξει την εξαγωγή αυτών των δεδομένων από ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και από ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων, 7.178.651 φυσικά πρόσωπα επιβλήθηκαν σε μεγάλους φόρους 2.147 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση 413 εκατ. ευρώ σε εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές, το ποσό που πρέπει να καταβάλουν 6.095.089 φυσικά πρόσωπα ανέρχεται σε 1.734 εκατ. ευρώ. Βεβαιώθηκαν ΕΝΦΙΑ 534,3 εκατ. ευρώ για 64.363 επιχειρήσεις. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ανέρχεται σε 2.268 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ για όλα τα φυσικά πρόσωπα μειώνεται ως εξής, ανάλογα με την αξία του ακινήτου:

• 30% για αξίες ακινήτων έως 100.000€.

• 25% για αξίες ακινήτων έως 150.000€.

• 20% μέχρι αξίας ακινήτου 250.000 ευρώ.

• 15% μέχρι αξίας ακινήτου 300.000 ευρώ.

• 10% για αξίες ακινήτων έως 400.000 ευρώ.

Πηγή: magnesianews.gr