• 02/03/2024 20:41

Πότε μπορεί ένας φορολογούμενος να «διακόψει» έναν έλεγχο της IRS;

ByGreeceit.gr

Νοέ 11, 2022
Ελάτε στο Viber

Οι φορολογούμενοι μπορούν να «διακόψουν» τον έλεγχο της εφορίας με την κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων, εγγράφων και τροποποιημένων δηλώσεων ή ληγμένων αρχικών δηλώσεων.

Ειδικότερα, ο ελεγχόμενος φορολογούμενος μπορεί να «διακόψει» τον έλεγχο υποβάλλοντας συμπληρωματικά έγγραφα, έγγραφα και τροποποιημένες δηλώσεις ή ληγμένες αρχικές δηλώσεις. Μάλιστα, ο έλεγχος μπορεί να διακοπεί ακόμη και αν ο φορολογούμενος έχει ενημερωθεί για την εντολή ελέγχου ή του ζητηθεί η παροχή στοιχείων (βιβλία και έγγραφα).

Αυτό σημαίνει ότι εάν σας ζητηθεί να υποβάλετε τα βιβλία σας για επιβεβαίωση, μπορείτε να υποβάλετε μια διορθωμένη δήλωση σε περίπτωση σφαλμάτων ή παραλείψεων και μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσό του φόρου σε έως και 48 δόσεις ανάλογα με το είδος του φόρου. Μπορώ να το κάνω . Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά και οι περιπτώσεις που μόνο μια τροποποιημένη δήλωση αρκεί για την αποφυγή ελέγχου είναι:

  • Κατά την υποβολή ατομικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για έτη πριν από το φορολογικό έτος 2015, δεν απαιτείται να προσκομίσετε κανένα συμπληρωματικό έγγραφο για τη συμπλήρωση του κωδικού που σχετίζεται με αυξημένα εισοδήματα από άγνωστες πηγές.
  • Για τις λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων που ο φορολογούμενος συμπληρώνει τον αντίστοιχο κωδικό στη δήλωση, όπως προβλέπεται στην απόφαση για το είδος και το περιεχόμενο της δήλωσης για κάθε φορολογικό έτος, εκτός εάν η φορολογική αρχή έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά. και δεδομένα. πληροφορίες.
  • Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιημένες δηλώσεις), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (ηλεκτρονική αίτηση, αίτηση «Τα αιτήματά μου» ή έντυπη μορφή στην παρακάτω ιστοσελίδα): , δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. αίθουσα).
  • Για την υποβολή λοιπών έμμεσων φορολογικών δηλώσεων (αρχική και διόρθωση παραβατών), δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) Φόρος συσσώρευσης κεφαλαίου και τέλος χαρτοσήμου.Εάν απαιτείται από το νόμο να υποβάλει σχετικά έγγραφα που χρησιμεύουν ως βάση για τη φορολογία και

β) Δήλωση απόδοσης της συμμετοχής του ελληνικού κράτους στο συνολικό κέρδος από το τυχερό παιχνίδι μέσω Διαδικτύου, συνοδευόμενη από δήλωση που περιέχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος παιχνιδιού.

  • Κατά την υποβολή δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για νέες δηλώσεις ή αλλαγές σε δηλωθέντα ακίνητα. Η εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ θα επιφέρει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ και η κατασκευή του νέου εκκαθαριστικού και η εκκαθάρισή του θα γίνει μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που δικαιολογούν τη μείωση από την εφορία. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφα από την αρμόδια δημόσια αρχή που να βεβαιώνουν την ορθότητα των αλλαγών όπως ορίζονται στην Εγκύκλιο ΠΟΛ.1248/2014 ΓΔΤΕ.
  • Εάν υποβάλλετε ειδική δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΦΑ), πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά εάν υποβάλλετε τροποποιημένη δήλωση (τα δικαιολογητικά παρέχονται στην Απόφαση Α.1206/2020 Διοικητή της ΑΑΔΕ).
  • Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς, γονικών τόκων και κερδών τζόγου, είτε αρχικές είτε τροποποιημένες.

Πηγή: magnesianews.gr