• 25/09/2023 08:59

Πότε δεν ισχύει η 10ετής παραγραφή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ;

ByGreeceit.gr

Μάι 10, 2023
Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

Με περισσότερες από 40.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν σε 100 ημέρες, η 10ετής παραγραφή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ συνεχίζει να έχει έντονο ενδιαφέρον στους ασφαλισμένους.

Μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης στους εργαζόμενους, έχει αυτοματοποιηθεί η αναζήτηση συμβάντων διακοπής που οδηγούν αυτόματα σε αναστολή παραγραφής από το νόμο. Με άλλα λόγια, η διαγραφή απενεργοποιείται όταν διαπιστωθεί ότι έχει συμβεί ένα από αυτά τα συμβάντα αναστολής.

Υπενθυμίζεται ότι η παραγραφή ισχύει για όλες τις κατηγορίες οφειλετών που καταβάλλουν ασφάλιστρα (εργοδότης, αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας και αγρότης). Η 10ετής παραγραφή αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι ασφαλισμένες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την ασφαλισμένη εργασία ή υπηρεσίες εκτελούνται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. . Έχουν περάσει 5 χρόνια.

Αλλά πρόσεχε. Η παραγραφή αφορά απαιτήσεις (χρέη) που δεν έχουν διεκδικηθεί (απαιτηθεί) εδώ και δέκα χρόνια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εάν χρειαστεί, παρά την παραγραφή, για να αναγνωριστεί ο εκ του νόμου απαγορευμένος χρόνος ως χρόνος ασφάλισης.

Επίσης, καθώς ισχύουν οι διατάξεις, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε οφειλέτες που έχουν διακανονίσει οφειλές άνω των 10 ετών, οπότε δεν υφίστανται άδικη μεταχείριση εάν είναι συνεπείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αφαιρείται προκαθορισμένο ποσό από το ποσό διακανονισμού κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και το καταβληθέν ποσό θα καλύπτει την υπολειπόμενη υποχρέωση.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 οφείλει ετήσιες εισφορές από το 2002 έως το 2011, αλλά ο ΕΦΚΑ δεν του καταλογίζεται μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές αυτές είναι για περίοδο 10 ετών και άνω και ως εκ τούτου παραγράφονται.

Πράγματι, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εργαστούν για επιπλέον πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, μπορείτε να πληρώσετε 5 από τα 10 προβλεπόμενα έτη για να αναγνωριστείτε ως όρος συμβολαίου. Αντίστροφα, εάν ο ΕΦΚΑ ειδοποιήσει τον ασφαλισμένο εντός 10 ετών από την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του ασφαλίστρου (γεγονός που διακόπτει την παραγραφή), ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ασφάλιστρα.

Ας πούμε ότι το 2019 βεβαιώνεται και ρυθμίζεται η οφειλή του 2008 κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου. Η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται σε περίοδο 10 ετών και άνω, επομένως επέρχεται η παραγραφή. Ο οφειλέτης αυτός δύναται μετά από αίτηση να ζητήσει διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής ορισμένου χρόνου. Μπορεί όμως να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση ώστε να αναγνωριστεί ο χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχεί στην υποχρέωση.

Με βάση την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τις Ταχείες Διαδικασίες, τα συχνότερα γεγονότα που διακόπτουν την παραγραφή είναι:

• Πληρωμή ποσών για μη ρυθμιζόμενη οφειλή από τον οφειλέτη ή δόσεις διακανονισμού κατόπιν αιτήματος/απόφασης διακανονισμού.

• Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Ειρηνοδικείο/Υποθηκοφυλακείο – εγγραφή κατάσχεσης κινητής/ακίνητης περιουσίας από τον οφειλέτη ή με παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν κατάσχεση απαιτήσεων.

• Εγγραφή σε οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο από το ΚΕΑΟ.

• Επίδοση από το ΚΕΑΟ στον οφειλέτη της ατομικής ειδοποίησης που παρέχεται από την ΚΕΔΕ σχετικά με την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης (μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).

• Αποστολή ειδοποίησης του ΚΕΑΟ σχετικά με την κατάταξη των απαιτήσεων (οφειλετών) στον πίνακα κατάταξης του πλειστηριασμού στον αρμόδιο συμβολαιογράφο πλειστηριασμών (συμβολαιογράφου).

• Εξυπηρέτηση στον Πτωχευτικό Διαχειριστή ΚΕΑΟ για Κατάταξη Απαιτήσεων (Οφειλετών) στο Πρόγραμμα Διανομής Πτώχευσης.

Πηγή: magnesianews.gr