• 03/03/2024 17:54

Πότε θα γίνει ο φορολογικός έλεγχος 15ετίας;

ByGreeceit.gr

Οκτ 8, 2022
Πότε θα γίνει ο φορολογικός έλεγχος 15ετίας;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να έκρινε ότι μια ανέλεγκτη φορολογική υπόθεση λήγει σε πέντε χρόνια, ενώ ο έλεγχος της ΑΑΔΕ μπορεί να οδηγήσει σε 10 έτη λόγω αποκάλυψης στοιχείων απόκρυψης εισοδήματος και 15 έτη εάν δεν υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις. Μπορεί να παραταθεί για ένα έτος .

Πρόσφατα, η Γενική Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΓΔΔ) απέρριψε προσφυγή της φορολογούμενης, η οποία ζητούσε την ακύρωση του φορολογικού ελέγχου και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε. Παραδόθηκε στην εφορία και είχαν το δικαίωμα να το ελέγξουν.

Ωστόσο, ο έλεγχος επεκτάθηκε σε 15 έτη γιατί από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση κατά την ελεγχόμενη χρήση. Ο προαναφερόμενος φορολογούμενος διαπίστωσε αύξηση περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατά την περίοδο 2013 και 2014, ο Ελεγχόμενος προέβη σε ανάληψη των ποσών αυτών στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΔΕΔ, «ο αιτών δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα διοικητικά έτη 2012 και 2013 (περίπου 2013 και 2014), επομένως κανένα διοικητικό φύλλο ή φορολογική απόδοση. Το δικαίωμα του κράτους να γνωστοποιήσει παραγράφεται 15 χρόνια μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης Ο ισχυρισμός ότι υπάρχει α

Ο νόμος αυτός ορίζει ότι:

• Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ισχύει 15ετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να δει τη χρήση σας από το 2006 και μετά.

• Ισχύει 10ετής παραγραφή εφόσον πρόσθετες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το εισόδημα του φορολογούμενου υπερβαίνει το δηλωθέν ποσό. Συμπληρωματικά δεδομένα μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχονται από τράπεζες του εξωτερικού στις οποίες οι φορολογικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση.

• Αντίθετα, η ολομέλεια του ΣτΕ διαπίστωσε ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των εγχώριων τραπεζικών λογαριασμών, είτε υποστηρίζουν είτε όχι την απόκτηση εισοδήματος, δεν χαρακτηρίζονται ως «συμπληρωματικά στοιχεία».

Πηγή: magnesianews.gr