• 30/11/2023 14:29

ποτέ το ίδιο

ByGreeceit.gr

Σεπ 28, 2022
έρχεται δημοψήφισμα

Η έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για την ανέγερση νέων δικαστηρίων μπορεί, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα, να γίνει γρήγορα, αλλά όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες συναφείς με τις λειτουργίες των δικαστηρίων, όπως τα γραφεία, ο γενικός σχεδιασμός της πόλης θα πρέπει να τροποποιηθεί, κάτι που μπορεί να πάρει χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι μόνο για τα αγροτεμάχια του Υπουργείου Οικονομικών στα οποία θεωρητικά θα χτίζονταν νέα δικαστήρια, απαιτήθηκαν μήνες προπαρασκευαστικών εργασιών από τις αρμόδιες αρχές για την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων και τον καθορισμό της χρήσης γης. .

Πηγή: magnesianews.gr