• 29/11/2023 02:55

Πότε το IRS «Mule Saki» δεν θεωρείται έγκυρο;

ByGreeceit.gr

Μαρ 13, 2023
Τέλος επίσκεψη στην εφορία για διόρθωση της κληρονομιάς

Η ηλεκτρονική γνωστοποίηση ενεργειών της εφορίας ισχύει μόνο εφόσον πραγματοποιείται με ανάρτηση στον λογαριασμό Taxisnet του φορολογούμενου και συνοδεύεται από ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα παραπάνω είναι η πρόσφατη θέση του ΣτΕ για τυπική εξέταση που διενεργήθηκε για τον καθορισμό θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την ηλεκτρονική κοινοποίηση διοικητικών ενεργειών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και η εν λόγω διαδικασία ρυθμιζόταν πλήρως από το νόμο, θεσπίστηκε για να επισπεύσει τη διαδικασία πιστοποίησης και είσπραξης φορολογικών εσόδων και δεν υπήρχε περιθώριο παρέκκλισης από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο συνδυασμός ανάρτησης στο Taxisnet και ειδοποίησης του φορολογούμενου μέσω e-mail διασφαλίζει τόσο την επιβεβαίωση της ταυτότητας του παραλήπτη όσο και την επιβεβαίωση της ακριβούς ώρας πρόσβασης στο περιεχόμενο της πράξης. Νομικές Συνέπειες για Ενέργειες Φορολογούμενου.

Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες ηλεκτρονικής γνωστοποίησης υπόκεινται σε αυστηρή γραμματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου μια ηλεκτρονική γνωστοποίηση να θεωρείται έγκυρη (ΣτΕ 157/2023).

Πηγή: magnesianews.gr