• 04/10/2023 19:55

Πρακτική Βοήθεια Θεσσαλίας σε Καστανοπαραγωγούς για την Καταπολέμηση της Γκρίζας σήψης και της Σφήκας της Καστανιάς

ByGreeceit.gr

Ιούν 11, 2023
Πρακτική Βοήθεια Θεσσαλίας σε Καστανοπαραγωγούς για την Καταπολέμηση της Γκρίζας σήψης και της Σφήκας της Καστανιάς

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εργάζεται για την προστασία της παραγωγής κάστανου στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης προς τους κατοίκους της υπαίθρου.

Μέσω της Ομάδας Αντιμετώπισης Αγροτικών Κρίσεων Φυτοπροστασίας που συστάθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, υλοποιούμε προγράμματα ενάντια σε δύο μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια: τις σφήκες της καστανιάς και τη φαιά σήψη. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι:

Σφήκα κάστανου: Η κοινοτική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 21.000 ευρώ παρείχε ένα ευεργετικό σκεύασμα Torymus sinensis για την καταπολέμηση των σφηκών του κάστανου. Η απόλυση των δικαιούχων έχει ήδη ολοκληρωθεί υπό την καθοδήγηση του Δρ. Συντονιστή της Ομάδας Αντιμετώπισης Αγροτικών Κρίσεων σε θέματα φυτοπροστασίας. Ο Δημήτρης Σταυρίδης δραστηριοποιείται σε όλες τις καστανοπαραγωγικές περιοχές της περιοχής στους δήμους Αγιάς, Τεμπού, Πύλης, Τρίκκαιας, Μετεώρων, Ελαζόνας και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η Θεσσαλία πρόσφατα αντιμετώπισε με επιτυχία το hornet λόγω της συνεχούς προσοχής στην προμήθεια και απελευθέρωση ωφέλιμων παραγόντων. Διαφορετικά, το 80% ή περισσότερο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά και ξήρανση των δέντρων.

Γκρι μαρασμός: Από την πρώτη εμφάνιση της νόσου το περασμένο φθινόπωρο, έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης δράσης και συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα για τη μελέτη πιο αποτελεσματικών μεθόδων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από θετικές συστάσεις της αρμόδιας DAO για την περιοχή, εγκρίθηκαν επιπλέον δραστικά για χρήση στα κάστανα, αυξάνοντας έτσι το διαθέσιμο οπλοστάσιο για ψεκασμό μυκητοκτόνων κατά την ανθοφορία. Επιπλέον, έχει υλοποιηθεί, προταθεί και οργανωθεί πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής από τον Δρ. Καθηγητή Δενδρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της Ομάδας Αντιμετώπισης Αγροτικών Κρίσεων για Θέματα Φυτοπροστασίας. Ο Γεώργιος Νάνο σχεδιάζει να ψεκάσει κάποιες περιοχές με βιοδιεγερτικό και άλλες με μυκητοκτόνο. Στόχος του προγράμματος είναι να παράγει νέους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την καταπολέμηση της γκρίζας σήψης μέσω βιολογικών μεθόδων το φθινόπωρο όταν ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα. Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από τη Θεσσαλία αποφασίστηκε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία παρουσία του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

“Πρωτοπόρος σε θέματα φυτοπροστασίας και πάντα στο πλευρό των καλλιεργητών, η Θεσσαλία έχει χρηματοδοτήσει την υλοποίηση αυτού του πειραματικού πιλοτικού προγράμματος με την ελπίδα θετικών αποτελεσμάτων. Προετοιμάζουμε τους παραγωγούς μας να μειώσουν τις δραστικές ουσίες που επιβάλλει η . “, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Πηγή: magnesianews.gr