• 01/12/2023 12:02

Πρόεδρος

ByGreeceit.gr

Μάι 17, 2023
Πρόεδρος

Έως τις 28 Μαΐου οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ο καθηγητής κτηνίατρος Χάλαμπος Βιλίνης έχει ήδη αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα. Δεν φαίνεται να υπάρχει δεύτερη υποψηφιότητα, αλλά το ενδιαφέρον του καθηγητή ηλεκτρολόγου μηχανικού Γιώργου Σταμούρη φαίνεται να σχετίζεται με μία από τις θέσεις αντιπρύτανη.

Πηγή: magnesianews.gr