• 03/10/2023 03:54

Προσφυγή σε αποφάσεις φορολογικής αρχής με λίγα μόνο κλικ

ByGreeceit.gr

Φεβ 8, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν καταγγελίες στις φορολογικές αρχές με λίγα μόνο κλικ στον υπολογιστή. Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων γίνεται με χρήση του προσωπικού σας κωδικού Taxisnet και είναι υποχρεωτική από την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς, η απόφαση επί της προσφυγής θα εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Εάν η απόφαση δεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή εάν η απόφαση δεν επιδοθεί, η δημόσια προσφυγή θα απορριφθεί από το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών και ο οφειλέτης θα θεωρείται ότι αναγνώρισε την άρνηση αυτή μετά τη λήξη της προθεσμίας. ανωτέρω προθεσμία.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2022, τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (DDR) της ΑΑΔΕ για δικαιοσύνη, εξοικονομούσαν χιλιάδες ευρώ σε φόρους και πρόστιμα.

Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο φορολογούμενος συστάθηκε ως ΔΕΔ μετά την ακύρωση των προστίμων, των προσαυξήσεων και των προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν από τον μηχανισμό φορολογικής διοίκησης για φορολογικές παραβάσεις. Τον 11ο μήνα του 2022, η ΔΕΔ διεκπεραίωσε 6.816 προσφυγές.

1.855 προσφυγές έγιναν εν μέρει ή πλήρως αποδεκτές και 4.366 απορρίφθηκαν, ενώ 577 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρά χωρίς να δοθεί χρόνος για εξέταση εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών. Παραιτήσεις δηλώθηκαν και καταχωρήθηκαν σε 18 υποθέσεις, αλλά 3.903 προσφυγές παρέμειναν σε εκκρεμότητα.

Από το 2013, που ξεκίνησε τη λειτουργία του μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, το ΔΕΔ έχει λάβει πάνω από 80.000 προσφυγές από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αμφισβητούν αποφάσεις που υποβλήθηκαν από τον φορολογικό μηχανισμό είσπραξης και ελέγχου.

Από τις 81.2480 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στο ΔΕΔ, οι 77.345 εξιχνιάστηκαν μεταξύ 2013 και 2022 (μέχρι τον Νοέμβριο), εκ των οποίων οι 30.448 οδηγήθηκαν ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Πηγή: magnesianews.gr