• 19/06/2024 00:12

«Πρωταθλήτρια» της ανεργίας είναι η Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Δεκ 18, 2022
Ελάτε στο Viber

Πρωταθλητές στην ανεργία είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Αυτές είναι οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο. Οκτώ από τις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν ποσοστά ανεργίας άνω του μέσου όρου. Και σε αυτές τις περιφέρειες, όπως και σε όλες τις περιφέρειες γενικότερα, η ανεργία των γυναικών είναι υψηλή. Οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών εμφανίζουν «εκρηκτικά ποσοστά» ακόμη και σε περιοχές με τα χαμηλότερα γενικά ποσοστά ανεργίας, όπως η Πελοπόννησος.

Ο δίσκος δημιουργήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμπεριλήφθηκε στο Συνολικό Σχέδιο Θετικής Απασχόλησης 2022-2030 που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Το μέσο ποσοστό ανεργίας ανά περιοχή ήταν 17,1% το 2020 και θα φτάσει το 15,9% το 2021. Οκτώ από τις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν ποσοστά ανεργίας άνω του μέσου όρου, ενώ οι υπόλοιπες, με μόνη εξαίρεση την Αττική, δεν υστερούν πολύ. Τα χαρακτηριστικά των ποσοστών ανεργίας ανά περιοχή σχετίζονται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τη δυναμική της ανάπτυξης, τις ειδικές ανάγκες της περιοχής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
Οι ανισότητες των φύλων που χαρακτηρίζουν τους δείκτες ανεργίας σε εθνικό επίπεδο εντοπίζονται και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η μέση διαφορά μεταξύ των ποσοστών ανεργίας ανδρών και γυναικών το 2021 ήταν σχεδόν 8%.

Όπως και η γενική περιφερειακή ανάλυση των ποσοστών ανεργίας, η ανάλυση κατά φύλο παρουσιάζει τις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας ως με τα μεγαλύτερα κενά στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές όπου ο γενικός δείκτης ανεργίας είναι κάτω του μέσου όρου, όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος, οι διαφορές μεταξύ των φύλων στα ποσοστά ανεργίας είναι μεγάλες.

Ποσοστό ανεργίας ανά ηλικία

Εξετάζοντας την ηλικιακή κατανομή του ποσοστού ανεργίας ανά περιοχή, παρατηρούμε ότι το ποσοστό ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα ακολουθεί την τάση για την Ελλάδα συνολικά (οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών είναι η πιο επηρεασμένη ηλικιακή ομάδα, με μέσο ποσοστό ανεργίας 35,5 %). και περιφερειακή κατανομή.

Για παράδειγμα, η Πελοπόννησος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή (12,7% το 2021), αλλά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για νέους 15 έως 24 ετών στη χώρα (12,7% το 2021). 47,2% ). Αντίστοιχα, η κεντρική Ελλάδα έχει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας, τουλάχιστον εν μέρει επειδή έχει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων (45,7% το 2021).

Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και για άλλες περιοχές της χώρας. Στο Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, τη Δυτική και Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, οι ηλικιακές διαφορές στα ποσοστά ανεργίας είναι μεγάλες, με τους νέους 15 έως 24 ετών να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία, 25 ετών. -ηλικιωμένους ακολουθούμενους από την ηλικιακή ομάδα από 1 έως 34 ετών. Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, παρατηρείται ότι το ποσοστό ανεργίας οφείλεται κυρίως στην άνιση κατανομή μεταξύ των παραπάνω ηλικιακών ομάδων.

σάλτσα: ΟΤ

Πηγή: magnesianews.gr