• 30/11/2023 04:12

Πρωτογενές έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο

ByGreeceit.gr

Δεκ 15, 2022
Την επιστροφή της Ελλάδας σε «ήρεμη οικονομική πορεία» ζητούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί

Το υποκείμενο έλλειμμα 1.126 εκατ. ευρώ είναι ο στόχος της ίδιας περιόδου για 2.239 εκατ. ευρώ και 7.882 εκατ. ευρώ για το υποκείμενο έλλειμμα για το 2021, σε σύγκριση με τα στοιχεία για την προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53.392 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 250 εκατ. ευρώ ή 0,5% σε σύγκριση με την εκτίμηση για την ίδια περίοδο που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. ήταν 58.943 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 440 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 50.237 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 502 εκατ. ευρώ ή 1% σε σύγκριση με τον στόχο που περιέχεται στην Έκθεση δεικτών για τον προϋπολογισμό του 2023.

Τα έσοδα 5.551 εκατ. ευρώ ήταν 190 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (5.362 εκατ. ευρώ).το ακαθάριστο εισόδημά του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (PDE) ήταν 2.867 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.943 εκατ. ευρώ).

Για Νοέμβριος Τα συνολικά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το 2022 ανήλθαν στα 4.523 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 152 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.165 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 342 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για την ίδια περίοδο που περιέχονται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. 4.701 εκατ. ευρώ, αύξηση 454 εκατ. ευρώ ή 10,7% έναντι του στόχου. Τα έσοδα ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 190 εκατ. ευρώ (452 ​​εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν 275 εκατ. ευρώ, 76 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (352 εκατ. ευρώ).

κόστος

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου 2022 θα ανέλθουν στα 59,075 δισ. Εξοικονόμηση 826 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (59,901 δισ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023.

Το τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού δείχνει ότι οι πληρωμές έχουν μειωθεί κατά 827 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθυστερήσεις στις πληρωμές για προγράμματα εξοπλισμού. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι πληρωμές στον τομέα των επενδυτικών δαπανών έφτασαν τα 8.823 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1 εκατ. ευρώ, χάρη στη βελτίωση των δαπανών για το ταμείο ανάκαμψης. Μια προσωρινή ανάλυση των μεγάλων δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19 από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο έχει ως εξής:

 • 160 εκατομμύρια ευρώ από το PDE για τη στήριξη ΜΜΕ που έχουν πληγεί από τον COVID-19 στην περιοχή,
 • Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισφορές του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων των πληγέντων δανειοληπτών από το ΠΔΕ.
 • επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για τον τουρισμό ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
 • ενίσχυση του πάροχος ιατρικής φροντίδας Με περιφερειακό βοηθητικό προσωπικό αξίας 90 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ,
 • Επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις ψυχαγωγίας που πλήττονται από την πανδημία, γυμναστήρια, σχολές χορού κ.λπ. 44 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ,
 • Δαπάνες αποδοχών ειδικού σκοπού 158 εκατ. ευρώ που κατέβαλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μετεγκατάστασης).
 • πρόσθετη επιχορήγηση σε ΕΟΠΥΥποσό 100 εκατ. ευρώ, 259 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία και DIPE και αγορά 286 εκατ. ευρώ εμβολίων,
 • πρόσθετη επιχορήγηση σε διπλό (πρώην ΟΑΕΔ) ποσού 400 εκατ. ευρώ για κάλυψη διαφυγόντων εσόδων από μειωμένα ασφάλιστρα εργαζομένων, επιδότηση στον e-ΕΦΚΑ για κάλυψη διαφυγόντων εσόδων από μειωμένα ασφάλιστρα εργαζομένων ποσού 150 εκατ. Συγκεντρώθηκαν δωρεές για την υποστήριξη της ΔΥΠΑ και
 • θ) Κρατική αποζημίωση για ιδιοκτήτες ύψους 58 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένου ενοικίου που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.

Το προσωρινό ποσό των μεγάλων δαπανών για τα αντίμετρα ενεργειακής κρίσης που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο έχει ως εξής.

 • Δίνω ΟΠΕΚΑ Ποσού 207 εκατ. ευρώ διαιρείται στα ακόλουθα υποτμήματα: 120 εκατ. ευρώ σε ειδικές δόσεις επιδόματος τέκνου και 46 εκατ. ευρώ σε αυξημένες εισοδηματικές ενισχύσεις για δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. , 33 εκατ. ευρώ ειδική οικονομική στήριξη για άτομα με αναπηρία, 7 εκατ. ευρώ αυξημένες συντάξεις για ανασφάλιστους ηλικιωμένους,
 • Δίνω μι– Εφκα 135 εκατ. ευρώ για έκτακτη οικονομική στήριξη σε ευάλωτους συνταξιούχους.
 • Δίνω κοινωνία της Πληροφορίας Υποστήριξη φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους καυσίμων κίνησης κατά 302 εκατ. ευρώ (Fuel Path) και στήριξη λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας (Power Path) ύψους 296 εκατ. ευρώ,
 • Δίνω εντάξει 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων στην κτηνοτροφία στην Ελλάδα
 • Αμοιβή ειδικού σκοπού 5 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη φορέων ταξί και οδηγών
 • 217 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις για το κίνημα ντίζελ και
 • ενίσχυση του Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 1 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου 2022 έχουν μειωθεί κατά 1.668 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr