• 03/10/2023 04:18

Προβλήματα εισόδου στην πλατφόρμα του προγράμματος «κοινωνικός τουρισμός».

ByGreeceit.gr

Ιούν 22, 2023
Η ακρίβεια θα καθορίσει τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού φέτος

Η ηλεκτρονική σελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω μεγάλης κίνησης μετά την ανάρτηση των ωφελουμένων, ωφελουμένων και μη επιλέξιμων προσωρινών πινάκων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2023-2024.

Πρόκειται για προσωρινούς πίνακες δικαιούχων με 300.000 εγκεκριμένες επιταγές κοινωνικού τουρισμού που δημοσιεύτηκαν αργά την Τετάρτη, 21 Ιουνίου, αλλά η πλατφόρμα “κολλάει” ή “δεν φορτώνει”, έτσι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη σύνδεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος σημειώθηκε ρεκόρ υψηλού προφίλ με περίπου 850.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου επιταγών.

Πηγή: magnesianews.gr