• 28/05/2023 14:53

Προϋπολογισμός: πρωτογενές έλλειμμα 1,85 δισ. ευρώ κάτω από τον στόχο

ByGreeceit.gr

Ιαν 25, 2023
Ελάτε στο Viber

Το βασικό έλλειμμα για το 2022 που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών είναι περίπου 1,85 δισ. ευρώ χαμηλότερο από τον στόχο.

Όπως τονίζεται συγκεκριμένα, τα Στοιχεία Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι για την περίοδο Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου 2022, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, θα διατεθεί κρατικός προϋπολογισμός 11.656 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ελλείμματος 13.400 εκατ. ευρώ. Έχω έλλειμμα στο ισορροπία. Έλλειμμα 14.872 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και 14.872 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021, που συμπεριλήφθηκε στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023.

Το βασικό αποτέλεσμα ήταν ένα έλλειμμα 6.652 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για κύριο έλλειμμα 8.506 εκατ. ευρώ και κύριο έλλειμμα 10.327 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59.623 εκατ. ευρώ, 230 εκατ. ευρώ ή 0,4% λιγότερα από τις εκτιμήσεις για την ίδια περίοδο που περιλαμβάνονται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. Αναμενόταν να εισπραχθούν 486 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των εσόδων ΠΔΕ κατά 878 εκατ. ευρώ και της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023. Αντίθετα, την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, επιβλήθηκε ειδικός φόρος 90% 367 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς με βάση την αύξηση των μικτών περιθωρίων. Καμία πιθανότητα ανάκαμψης.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 65.775 εκατ. ευρώ, 71 εκατ. ευρώ ή 0,1% κάτω από τον στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες κατηγορίες εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι:

Α. Τα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι» ανήλθαν σε 55.217 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 81 εκατ. ευρώ ή 0,1% σε σύγκριση με τους στόχους που περιέχονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Εάν ληφθεί υπόψη η κίνηση, η πραγματική αύξηση του φόρου τα έσοδα είναι ακόμη υψηλότερα.

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα ακόλουθα για τους κύριους φόρους αυτής της κατηγορίας:

* Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν 21.422 εκατ. ευρώ, 116 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

* Τα έσοδα της EFC έφτασαν τα 6.984 εκατ. ευρώ, 89 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο.

* Τα έσοδα από φόρους ακινήτων ήταν 2.692 εκατ. ευρώ, 165 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

* Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος 17.012 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν τον στόχο κατά 331 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα στην κατηγορία «Κοινωνική Εισφορά» ανήλθαν στα 56 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023.

Γ. Τα έσοδα στην κατηγορία «Εμβάσματα» ανήλθαν σε 6.357 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 548 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Από αυτά, τα 3.309 εκατ. ευρώ αφορούν κέρδη ΠΔΕ, τα 920 ευρώ. εκατομμύρια λιγότερο από τον στόχο.

Δ. Τα έσοδα στην κατηγορία «Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών» έφτασαν τα 833 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που περιέχεται στην έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2023.

Ε. Τα έσοδα στην κατηγορία «Λοιπά επαναλαμβανόμενα έσοδα» ανήλθαν σε 3.301 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 345 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Τα 72 εκατ. ευρώ αφορούν κέρδη ΠΔΕ. Αυτό είναι 42 εκατ. ευρώ περισσότερο από τον στόχο.

ΣΤ. Τα έσοδα από την κατηγορία «πώληση παγίων» ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, 1 εκατ. ευρώ λιγότερο από τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης για τον προϋπολογισμό του 2023.

Τα έσοδα από πωλήσεις ύψους 6.153 εκατ. ευρώ ήταν 159 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (5.993 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν 3.581 εκατ. ευρώ, 878 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (4.459 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθαν στα 6.193 εκατ. ευρώ, 519 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον μηνιαίο στόχο. Εισπράχθηκαν 486 εκατ. ευρώ από τον φόρο μεταφοράς λόγω παράτασης της προθεσμίας πληρωμής. Αντίθετα, τον Δεκέμβριο, όπως προαναφέρθηκε, εισπράχθηκαν 367 εκατ. ευρώ από απροσδόκητη ειδική εισφορά στις γεννήτριες.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.794 εκατ. ευρώ, 549 εκατ. ευρώ λιγότερα από τις εκτιμήσεις για την αντίστοιχη περίοδο που περιέχονται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023.

Α. Τα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι» ανήλθαν σε 5.038 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 362 εκατ. ευρώ ή 6,7% σε σχέση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2023 λόγω παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των μεταφορικών εξόδων. κάτω μέρος. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα ακόλουθα για τους κύριους φόρους αυτής της κατηγορίας:

* Τα έσοδα από ΦΠΑ 1.594 εκατ. ευρώ ήταν 20 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

* Τα έσοδα του EFFK έφτασαν τα €640 εκ., €38 εκ. λιγότερα από τον στόχο.

* Τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ήταν 146 εκατ. ευρώ, 65 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

* Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος 1.576 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν τον στόχο κατά 177 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα στην κατηγορία «Κοινωνική Εισφορά» έφθασαν τα 5 εκατ. ευρώ ως στόχος.

Γ. Τα έσοδα στην κατηγορία Εμβάσματα ήταν 1.078 εκατ. ευρώ, 442 εκατ. ευρώ λιγότερο από τον στόχο που περιέχεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Το .euro σχετίζεται με έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι 809 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο.

Δ. Τα έσοδα στην κατηγορία Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών ανήλθαν στα 59 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιέχεται στην έκθεση υλοποίησης για τον προϋπολογισμό του 2023.

Ε. Τα έσοδα στην κατηγορία «Λοιπά επαναλαμβανόμενα έσοδα» ανήλθαν σε 614 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 252 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Από αυτά, τα 8 εκατ. ευρώ αφορούν κέρδη ΠΔΕ. Πρόκειται για 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από τον στόχο.

Στα 601 εκατ. ευρώ, τα έσοδα ήταν 31 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (632 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν 713 εκατ. ευρώ, 803 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (1.516 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 71.279 εκατ. ευρώ, 1.974 εκατ. ευρώ ή 2,7 εκατ. έναντι του στόχου (73.253 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. που εμφανίζεται ως % μειωμένος.

Το τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού δείχνει ότι οι πληρωμές έχουν μειωθεί κατά 1.383 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κυρίως στην υποαπόδοση στην κατηγορία καταναλωτικών δαπανών, η οποία ανήλθε σε 283 εκατ. ευρώ, και λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ορισμένες πιστώσεις που διατέθηκαν από τα αποθεματικά δεν απορροφήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι σχετικές οφειλές αναλαμβάνονται κατά προτίμηση το επόμενο οικονομικό έτος για την πραγματοποίηση σχετικών πληρωμών και την αποφυγή συσσώρευσης ανεξόφλητων οφειλών.

Οι πληρωμές στον τομέα των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 11.025 εκατ. ευρώ, υποαποδίδοντας κατά 591 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί μια προσωρινή ανάλυση των σημαντικών δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα λόγω των επιπτώσεων του COVID-19 από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο:

α) 160 εκατομμύρια ευρώ από το PDE για τη στήριξη ΜΜΕ που έχουν πληγεί από τον COVID-19 στην περιοχή·

β) δημόσιες εισφορές για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων των επηρεαζόμενων δανειοληπτών, που αντιστοιχούν σε 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

γ) Επιδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης για τουριστικά έργα αξίας 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

δ) 103 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ για την υποστήριξη ιατρικών ιδρυμάτων με τοπικό επικουρικό προσωπικό.

ε) Επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης για εταιρείες ψυχαγωγίας, γυμναστήρια, σχολές χορού κ.λπ. που επλήγησαν από την πανδημία. 44 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ,

στ) 163 εκατ. ευρώ δαπάνες αποδοχών ειδικού σκοπού που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταγραφών).

ζ) 115 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, 281 εκατ. ευρώ πρόσθετες επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία και ΔΥΠΕ και 320 εκατ. ευρώ για αγορά εμβολίων.

η) Πρόσθετη επιχορήγηση στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 594 εκατ. ευρώ για κάλυψη απώλειας εσόδων λόγω μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και e- 372 εκατ. ευρώ για κάλυψη ζημιών Μειωμένα έσοδα από μειωμένες εισφορές επιχορήγησης στον ΕΦΚΑ.

θ) δαπάνες για την κάλυψη ασφαλίστρων εργαζομένων ύψους 296 εκατ. ευρώ, κυρίως κατά την εφαρμογή του μηχανισμού CO-JOB και 150.000 νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

ι) Κρατική αποζημίωση για ιδιοκτήτες ύψους 68 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένου ενοικίου που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.

Το προσωρινό ποσό των βασικών δαπανών για τα αντίμετρα ενεργειακής κρίσης που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο έχει ως εξής.

α) Οι πληρωμές προς τον ΟΠΕΚΑ (Απρίλιος και Ιούνιος) ανέρχονται σε 207 εκατ. ευρώ. Υποστήριξη εισοδήματος για δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. ευρώ για προσωρινή οικονομική στήριξη ατόμων με αναπηρία, 7 εκατ. ευρώ για αυξημένες συντάξεις για ανασφάλιστους ηλικιωμένους και μεταγραφές στον ΟΠΕΚΑ (Δεκέμβριος) 221 εκατ. ευρώ (άτομα (αναλύεται χωριστά): 122 εκατ. ευρώ για ειδικές δόσεις επιδομάτων τέκνων, 47 εκατ. ευρώ για αυξημένες πληρωμές εισοδηματικής στήριξης σε δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 43 εκατ. ευρώ για ειδική οικονομική βοήθεια. 9 εκατ. ευρώ για αυξημένες πλεονάζουσες ανασφάλιστες συντάξεις για άτομα με αναπηρία.

β) επιχορηγήσεις στον e-ΕΦΚΑ 135 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 250 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο για ειδική οικονομική στήριξη ευάλωτων συνταξιούχων.

γ) 302 εκατ. ευρώ για υποστήριξη φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους δελτίων καυσίμων (Fuel Pass) και 296 εκατ. ευρώ.

δ) 50 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και 60 εκατ. ευρώ σε βοήθεια στους αγρότες λόγω της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων στην ελληνική κτηνοτροφία.

ε) Αμοιβή ειδικού σκοπού 5 εκατ. ευρώ για υποστήριξη χειριστών και οδηγών ΤΑΞΙ

στ) Επιδότηση καυσίμου ντίζελ 217 εκατ. ευρώ.

ζ) Επιδότηση θέρμανσης ντίζελ 90 εκατ. ευρώ

η) ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1,6 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκαν κατά 1.529 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή: magnesianews.gr