• 02/03/2024 20:40

Προϋπολογισμός: πρωτογενές έλλειμμα 349 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2022

ByGreeceit.gr

Νοέ 15, 2022
Moody's: Βλέπει αυξημένους πολιτικούς κινδύνους στην Ελλάδα, αλλά δεν ανησυχεί για μεταρρυθμίσεις

Ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε σημαντικό έλλειμμα 349 εκατ. ευρώ τον 10ο μήνα του 2022, ενώ τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 12,6% φτάνοντας τα 45,6 δισ. ευρώ.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι, σε προσαρμοσμένη ταμειακή βάση από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2022, το υπόλοιπο του Κρατικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε έλλειμμα 4.769 εκατ. ευρώ, με την εισαγωγή του προϋπολογισμού του 2022 έναντι του ελλείμματος στόχου. Η έκθεση περιλαμβάνει έλλειμμα 11.027 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και έλλειμμα 11.497 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το βασικό αποτέλεσμα ήταν ένα έλλειμμα 349 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για κύριο έλλειμμα 6.752 εκατ. ευρώ και κύριο έλλειμμα 7.179 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2021.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.866 εκατ. ευρώ, 5.257 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για την αντίστοιχη περίοδο που περιέχονται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2022, παρά τη μείωση των εσόδων ΠΔΕ ή αυξήθηκαν κατά 12,1%. .

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 53.775 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6.315 εκατ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 45,626 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,18 δισ. ευρώ ή 12,6% σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2022.

α) στην καλύτερη απόδοση του φόρου του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκε σε δόσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022·

β) Εάν η προθεσμία καταβολής τελών κυκλοφορίας παραταθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

γ) Καλύτερες επιδόσεις είσπραξης φόρων για το τρέχον έτος

δ) Λόγω του χαμηλού συνολικού αριθμού δόσεων που συγκεντρώθηκαν έως το τέλος Οκτωβρίου 2022 από τις 6 από τις 10 δόσεις ΕΝΦΙΑ που αναμένεται να εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 (6 φορές), το ποσό της μηνιαίας δόσης θα είναι υψηλότερο. ).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνει με τη δημοσίευση των τελικών δελτίων.

Τα έσοδα έφτασαν τα 4,99 δισ. ευρώ, 1,058 δισ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (3,852 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν 2.591 εκατ. ευρώ, 499 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (3.090 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 2022 ανήλθαν σε 53.635 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (54.636 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2022. Παρουσιάζονται με μείωση σε ευρώ.

Το τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού δείχνει ότι οι πληρωμές έχουν μειωθεί κατά 566 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κυρίως στην αναβολή πληρωμών για προγράμματα εξοπλισμού ύψους 837 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές κατάσχεσης εξασφαλίσεων θα μειωθούν επίσης κατά 495 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα κινήθηκαν και οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (Λοιπά), κυρίως λόγω της ενίσχυσης κατά 1 δισ. ευρώ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από πηγές τακτικού προϋπολογισμού.

Οι πληρωμές στον τομέα των επενδυτικών δαπανών έφτασαν τα 7.627 εκατ. ευρώ, 434 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο (8.061 εκατ. ευρώ).

Ακολουθεί μια προσωρινή ανάλυση των βασικών δαπανών για τα δημοσιονομικά μέτρα για τον COVID-19 από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο:

α) 160 εκατομμύρια ευρώ από το PDE για τη στήριξη ΜΜΕ που έχουν πληγεί από τον COVID-19 στην περιοχή·

β) Δημόσιες εισφορές για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων επηρεαζόμενων δανειοληπτών ύψους €89 εκατ. από το ΠΔΕ.

γ) Επιδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης για τουριστικά έργα αξίας 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

δ) 80 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ για την υποστήριξη ιατρικών ιδρυμάτων από τοπικό επικουρικό προσωπικό.

ε) Επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης για εταιρείες ψυχαγωγίας, γυμναστήρια, σχολές χορού κ.λπ. που επλήγησαν από την πανδημία. 44 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ,

στ) Δαπάνες αποδοχών ειδικού σκοπού 158 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μετεγκατάστασης).

ζ) 100 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, 259 εκατ. ευρώ πρόσθετες επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία και ΔΥΠΕ και 285 εκατ. ευρώ για αγορά εμβολίων.

η) Πρόσθετη επιχορήγηση στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ποσού 400 εκατ. ευρώ για κάλυψη ζημιών εσόδων λόγω μειωμένων ασφαλίστρων εργαζομένων και e- 150 εκατ. ευρώ για κάλυψη ζημιών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΠΑ.

θ) Κρατική αποζημίωση για ιδιοκτήτες ύψους 58 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένου ενοικίου που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.

Ο προσωρινός προϋπολογισμός για τις μεγάλες δαπάνες για τα αντίμετρα ενεργειακής κρίσης που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο έχει ως εξής.

α) Επιχορήγηση 207 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ. Αναλύεται στα ακόλουθα υποτμήματα:120 εκατ. ευρώ για προσωρινές δόσεις επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για καταβολή αυξημένης εισοδηματικής στήριξης δικαιούχων 46 εκατ. ευρώ ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 33 εκατ. ευρώ για ειδική οικονομική βοήθεια για άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες 7.000.000 ευρώ για αύξηση σύνταξης

β) επιχορήγηση 135 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ για έκτακτη οικονομική βοήθεια σε ευάλωτους συνταξιούχους.

γ) 302 εκατ. ευρώ για υποστήριξη φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους δελτίων καυσίμων (Fuel Pass) και 296 εκατ. ευρώ.

δ) Χορήγηση 50 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς επέκτασης στον κτηνοτροφικό κλάδο στην Ελλάδα.

ε) Αμοιβή ειδικού σκοπού 5 εκατ. ευρώ για υποστήριξη χειριστών και οδηγών ΤΑΞΙ

στ) Επιδότηση καυσίμου ντίζελ 176 εκατ. ευρώ και

ζ) Ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 2022 έχουν μειωθεί κατά 2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή: magnesianews.gr