• 01/04/2023 23:05

Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι για Επιδοτήσεις Νέας Αγοράς Ηλιακών Θερμοσίφωνων

ByGreeceit.gr

Μαρ 19, 2023
Πόσο είναι η επιδότηση των ηλιακών θερμοσιφώνων - δείτε το βίντεο

Οδηγό για το πρόγραμμα «Ανακύκλωση – Αντικατάσταση Θερμοσίφωνου» βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέσω του νέου προγράμματος, τα δικαιούχα νοικοκυριά μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων τους με νέους υπερσύγχρονους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα «ανακύκλωση – αντικατάσταση θερμοσίφωνα», το οποίο θα μειώσει τουλάχιστον 210 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως. Ταυτόχρονα, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση ενέργειας της παροχής ζεστού νερού μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 65%.

Για να μπορέσει να επιδοτηθεί η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση για ανακύκλωση του παλιού θερμοσίφωνα που αντικαθίσταται.

Το πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΟΡΙΤΕΡ παρέχει επιχορηγήσεις στα ακόλουθα νοικοκυριά:

• Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων με νέους υπερσύγχρονους ηλιακούς θερμοσίφωνες

• Παράλληλη ανακύκλωση παλαιών θερμοσιφώνων κατά την αντικατάσταση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας 40 λίτρων και άνω είναι επιλέξιμοι για αντικατάσταση.

Κάθε φορά που επιδοτούνται νέοι ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι παλιοί πρέπει να ανακυκλώνονται μέσω εγκεκριμένων εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και σχετικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η αντικατάσταση των πιο ενεργοβόρων οικιακών συσκευών αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος των ελληνικών κατοικιών. Από την άλλη πλευρά, η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει λιγότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα και μη ανανεώσιμες πηγές.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων στο Πρόγραμμα

Πιθανοί δικαιούχοι αυτού του προγράμματος είναι οι οικιακοί καταναλωτές που έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες στα σπίτια τους (όχι επιχειρήσεις) και θέλουν να τους αντικαταστήσουν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για την υποβολή αίτησης, ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει:

• Να έχει ΑΦΜ και έγκυρο κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αυτό σας επιτρέπει να το αναγνωρίσετε.

• Υπέβαλε Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) το φορολογικό έτος 2021, είτε μεμονωμένα είτε έμμεσα ως υπόχρεος από κοινού κατάθεσης, είτε σε περίπτωση κοινής υποβολής, ως «Σύζυγος/SPO1». Οι σχετικές δηλώσεις θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί.

Διευκρίνιση ειδικών περιπτώσεων

• Δεν δικαιούνται δικαιούχοι (φυσικά πρόσωπα αιτούντων) που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους ως ομογενείς το έτος βάσης (2021).

• Επίσης, δικαιούχοι (συγκεκριμένα οφειλέτες και
Σύζυγος/MSS), άλλα μέλη της δήλωσης ή εξαρτώμενα τέκνα ήταν κάτοικοι αλλοδαποί κατά τη διάρκεια του έτους.

• Τα εξαρτώμενα μέλη που δεν έχουν υποβάλει αυτοπιστοποίηση (δεν απαιτείται να υποβάλουν αυτοπιστοποίηση) δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

• Δικαιούχοι με μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (AIE) άνω των 30.000 € (30.000 €) όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του Οδηγού δεν είναι επιλέξιμοι.

• Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλει αίτηση για βοήθεια για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα από άλλο ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα Save δεν είναι επιλέξιμοι.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία, υπό τον όρο ότι αθροιστικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιασμένη ή μισθωμένη).

• Υπάρχει ενεργή οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο διαμονής του αιτούντος.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων για τον ίδιο τόπο διαμονής από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, αμφότερες οι κατοικίες (κύριος τόπος κατοικίας και δεύτερος τόπος κατοικίας). Ίδιο νοικοκυριό εφόσον καλύπτονται άλλες προϋποθέσεις σε αυτήν την ενότητα.

Ένας αναλυτικός οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ. https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/

Προδημοσίευση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους υπερσύγχρονους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα αναρτηθεί έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.

Πηγή: magnesianews.gr