• 21/03/2023 01:31

Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος

ByGreeceit.gr

Νοέ 17, 2022
Ελάτε στο Viber

Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY», οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις για φόρο δώρου κινητού τηλεφώνου και γονικά επιδόματα και χρήματα που έχουν αποκτήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, για τα οποία δεν απαιτείται συμβολαιογραφική επικύρωση.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτζίλης (Α.1162/2022), προαιρετικό από σήμερα, υποχρεωτικό από 1 Ιανουαρίου 2023, οι δωρεές και οι γονικές παροχές που γίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν έχουν συμβολαιογραφική πράξη θα αποστέλλονται ψηφιακά μέσω του myPROPERTY. Εφαρμογή, ακόλουθη δήλωση: Remaining Time-0:00Fullscreen Mute

• Πρώτη (ληξιπρόθεσμη και ληξιπρόθεσμη) δήλωση φόρος δώρων και υποστήριξη παιδιών.

• Πρώτες (ληξιπρόθεσμες και ληξιπρόθεσμες) φορολογικές δηλώσεις Δωρεές κινητών τηλεφώνων και γονικές διατάξεις (αυτοκίνητα, εταιρικές μετοχές, μετοχές εισηγμένες ή μη, έργα τέχνης κ.λπ.).

Επιπλέον, επαληθεύουμε τη διαλειτουργικότητα εντοπίζοντας συνημμένα που απαιτούνται για την υποβολή σχετικών δηλώσεων και εκείνα που δεν απαιτούν συνημμένα.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος
Ψηφιακές Δηλώσεις Φορολογίας Δωρεών και Γονικού Επιδόματος

Πηγή: magnesianews.gr