• 02/10/2023 15:12

Ψηφιακές εγκαταστάσεις για ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

ByGreeceit.gr

Ιούν 16, 2023
Ψηφιακές εγκαταστάσεις για ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Βελτιώσεις και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων έχουν ξεκινήσει υπό την ηγεσία της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το έργο αναμένεται να κοστίσει 4,6 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα αποτελείται από τα ακόλουθα ξεχωριστά συστήματα και λειτουργίες:

  • Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων (RMS). Παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού και ενσωμάτωσης δυναμικών ροών εργασιών (ροές εργασίας) που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί πρόσφατα από τους διαχειριστές του συστήματος, ανάλογα με την τρέχουσα διαδικασία εξυπηρέτησης των νέων εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
  • Σύστημα επικοινωνίας πολιτών, κέντρο επικοινωνίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η αντικατάσταση του υπάρχοντος τηλεφωνικού συστήματος (CTI/IVR) περιλαμβάνει τη χρήση των πιο πρόσφατων καινοτόμων ψηφιακών καναλιών (web, social, chatbots, chat με πράκτορες) όχι μόνο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, αλλά και για την αποσυμφόρηση των υπαρχόντων τηλεφωνικών κέντρων. Με προσθήκη και χρήση. Διατηρήστε αυτή τη ζήτηση εντός του προβλεπόμενου φορτίου λειτουργίας.
  • Εξασφαλίστε έναν δυναμικό και εύκολο τρόπο αλλαγής στο μέλλον και επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με νέα ή βελτιωμένα εργαλεία υπολογιστή. Η τελική αρχιτεκτονική λύση θα επιτρέψει τη μοντελοποίηση του νέου OPS της KEF. Ως ενιαία κεντρική υποδομή πυρήνα υπολογιστών, ξεχωριστές λειτουργίες που απαιτούνται ως ξεχωριστές οντότητες πληροφοριών μπορούν εύκολα να βελτιωθούν και να συνδεθούν εύκολα (π.χ. τεχνολογίες μικροϋπηρεσιών).
  • Διασύνδεση με υπάρχοντα και προγραμματισμένα συστήματα ΑΑΔΕ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορεί να διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα της ΑΑΔΕ και με τον δημόσιο τομέα, ώστε το προσωπικό εξυπηρέτησης (πράκτορες) να έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση των πελατών του σε μία οθόνη.
  • Ένα σύστημα επικοινωνίας μαζικής προέλευσης με πολλαπλές λειτουργίες.
  • Οι μηχανισμοί κατηγοριοποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή περιεκτικών εκθέσεων και συμπερασμάτων θα πρέπει να είναι του κατάλληλου τύπου για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μηχανισμών για άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης υποστηρίζει την εύρεση αιτημάτων.
  • Μια κεντρική, ενημερωμένη βάση γνώσεων που παρέχει άμεσες, αυτοματοποιημένες πληροφορίες σχετικά με νέες νομικές διατάξεις και υπηρεσίες όπου είναι δυνατόν. Οι υπάρχουσες λύσεις της KEF Αυτό θα ενσωματωθεί ως χαρακτηριστικό της μετάβασης στη νέα Γνωσιακή Βάση και θα προετοιμάσει το σύστημα για ενοποίηση με μελλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) που θα αναπτύξει η ΑΑΔΕ.
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την επεξεργασία αιτημάτων και κρατήσεων πολιτών σε ένα ανταποκρινόμενο περιβάλλον σχεδιασμού. Από την άλλη, υλοποιεί τις απαραίτητες διεπαφές για χρήση σε μελλοντικές υλοποιήσεις των έξυπνων εφαρμογών για κινητά της ΑΑΔΕ.

Πηγή: magnesianews.gr