• 30/11/2023 04:08

«Ραβασάκια» για 197.409 εργαζόμενους στο μπλοκ

ByGreeceit.gr

Δεκ 11, 2022
Ελάτε στο Viber

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 197.409 μισθωτοί που εργάζονται και ως ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκ θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση, με μέση δόση 120 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, εμφανίζοντας τις χρεώσεις 197.409 ασφαλισμένων και το ανεξόφλητο ποσό των 141.829.929,87 €. Το μέσο ανεξόφλητο ποσό ανά ασφαλισμένο είναι 718 ευρώ και απαιτούνται 6 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 120 ευρώ και, όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου, καθώς δεν επιτρέπεται παράταση. Η αναγνώριση χρήστη γίνεται με κωδικό Taxisnet και ΑΜΚΑ.

Σημείωση, οι ραβάδες είναι του 2021 και αποστέλλονται αυτή τη στιγμή λόγω καθυστερημένης εκκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα, οι νυν εργαζόμενοι σε παράλληλη απασχόληση το 2021 μπορεί ξαφνικά να υποχρεωθούν στον ΕΦΚΑ.

Το κλειδί της υποχρέωσης είναι ότι υπήρχε παράλληλη απασχόληση το 2021 και ο μισθός για το 2021 ήταν κάτω από 930 ευρώ, επομένως το ανώτατο όριο εισφορών δεν καλύπτεται από μισθωτή απασχόληση. Για όσους εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, η έκδοση ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλίστρων θα ανασταλεί αυτόματα.

Οι συνασφαλισμένοι υποχρεούνται να πληρώσουν μη μισθολογικές υπηρεσίες μόνο εάν το καταβληθέν ασφάλιστρο είναι μικρότερο από 252 ευρώ (δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία). Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης, θα πρέπει να πληρώσει υψηλότερο ασφάλιστρο.

Αντίθετα, ένας εργαζόμενος που πλήρωσε λιγότερο από 252 ευρώ το μήνα το 2021, είτε μόνος είτε μαζί με τον εργοδότη του, θα πληρώσει μόνος του τη διαφορά μεταξύ της εισφοράς που καταβάλλεται για μισθωτή εργασία και των 252 ευρώ το μήνα.

Πηγή: magnesianews.gr