• 03/10/2023 03:44

Ρωτήστε το ΛΑ.ΣΥ Θεσσαλίας για το πρόβλημα της Κάρλας

ByGreeceit.gr

Ιούν 19, 2023
Ρωτήστε το ΛΑ.ΣΥ Θεσσαλίας για το πρόβλημα της Κάρλας

Η Λαϊκή Ένωση Θεσσαλίας κατέθεσε αναφορά στις περιφερειακές αρχές καλώντας την Κάρλα, αναφέροντας:

«Επί δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι τοπικές αρχές της πρώην επαρχίας Θεσσαλίας, εφαρμόζουν πολιτικές που έχει χαράξει η ΕΕ με βάση τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Αποτυχία επιδίωξης ολοκληρωμένης εθνικής και η πολιτική διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας που, προς το συμφέρον του λαού, χτίζει όλα τα έργα που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση επαρκούς και καθαρού νερού για ύδρευση και άρδευση χωρίς να είναι εμπόρευμα – Αντιπλημμυρική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος.

Μερικά από τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλία διαχρονικά έχουν εκτελεστεί από κατασκευαστικές εταιρείες και ΣΔΙΤ και όχι από υπουργεία και περιφερειακές τεχνικές υπηρεσίες, επομένως κοστίζουν πραγματικά πολλά χρήματα, αλλά από τη φύση τους είναι αποσπασματικά και δεν είναι ποτέ. Οι ίδιοι μπορούν να λύσουν το τεράστιο πρόβλημα νερού της Θεσσαλίας και να διαχειριστούν το νερό προς όφελος του λαού.

Για δεκαετίες, η Θεσσαλία δεν έχει ολοκληρώσει την εκτροπή του άνω Αχελώου και τα συναφή έργα, μια σειρά από φράγματα και άλλα έργα εξοικονόμησης νερού σε μια σειρά περιοχών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας. Κι αυτό γιατί συγκρούονται με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά αυτό που έγινε δεν εγγυήθηκε τη φιλολαϊκή διαχείριση του νερού.

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου της Carla. Πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, έχουν κάποιες σκέψεις για το μέλλον του έργου, από την εξασφάλιση της απαραίτητης παροχής νερού στον ταμιευτήρα, μέχρι το τι θα συμβεί με πολλά από τα ημιτελή έργα που είχαν προγραμματιστεί στη μελέτη του έργου, εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Θα ήθελα να μάθω γιατί καθυστερεί και πότε θα ολοκληρωθεί ώστε να εκπληρώσει σωστά τον ρόλο του (οικολογικό, αρδευτικό, υδρολογικό) χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον το κοινό.

Ø Η κύρια πηγή ύδρευσης της δεξαμενής είναι ο Πηνειός με ποσοστό 70-80%. Έχοντας υπόψη το πρόβλημα των μακροχρόνιων μειώσεων της στάθμης του νερού στον Πηνειό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το γενικό και επίμονο πρόβλημα της γενικής λειψυδρίας στη Θεσσαλία, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του ταμιευτήρα της Κάρλας όσον αφορά την αναπλήρωση νερού; ? Είδος ρύπανσης ως προς την ποιότητα των υδάτων από όλες τις περιοχές καθώς και την ύδρευση Βόλου που αναφέρεται με σκοπό την απαραίτητη οικολογική προστασία, την ενίσχυση των εκτεταμένων υπόγειων υδροφορέων, την άρδευση των καλλιεργειών, τη μερική ανασυγκρότηση της Κάρλας;

Ø Όσον αφορά το έργο μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού, από όσο γνωρίζουμε έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα και ένα άλλο τμήμα βρίσκεται σε εξέλιξη (συνολική έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων). Σε ποιο στάδιο και πότε θα ολοκληρωθεί αυτό;

Ø Για τα υπόλοιπα 52.500 τμ (από τα προγραμματισμένα 92.500 τμ) έχουν ολοκληρωθεί οι τελικές έρευνες; Πότε θα ολοκληρωθεί;

Ø Ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια η κατασκευή (βαρυτικά) αγωγού μεταφοράς νερού από την Πύλη Γυρτώνη στην Πύλη Πηνειού, αλλά αντί να μεταφερθεί με αντλίες όπως γίνεται σήμερα, το Γιατί δεν ολοκληρώθηκε αντί να πληρωθεί. για τον καταναλωτή. Είναι σωστό ότι στη Δεξαμενή Κάρλας έχει δοθεί δωρεάν νερό άρδευσης και πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή της;

Ø Γιατί καθυστερεί η διαδικασία εγκατάλειψης ή κατάργησης ιδιωτικών πηγαδιών άρδευσης σε περιοχές που προμηθεύει η Κάρλα;Πότε θα ολοκληρωθεί;

Ø Ποια είναι τα σχέδιά σας για την κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή Karla που θα παρέχει καθαρό, ποιοτικό νερό για την κάλυψη των αναγκών του Boros σε νερό;

Ø Καθυστερήσεις, παραλείψεις ή αστοχίες επιμέρους τμημάτων του έργου (όπως συλλέκτες νερού και άλλα τεχνικά έργα) έχουν προκαλέσει προβλήματα πλημμύρας στο παρελθόν, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Πότε θα ολοκληρωθούν τα ανακοινωθέντα αντιπλημμυρικά έργα;

Ø Δεν υπάρχει ενιαία δημόσια αρχή για τη διαχείριση των υδάτων και μόνιμο και επαρκές προσωπικό, υποδομές, απαραίτητες Καμία κρατική χρηματοδότηση, καμία συνολική ευθύνη για την περιβαλλοντική ανάπτυξη (αποθήκευση και διαχείριση, διαχείριση, παρακολούθηση ποσότητας και ποιότητας νερού, άρδευση, παροχή νερού κ.λπ. .), ακόμη και εντός προστατευόμενων περιοχών; “

Πηγή: magnesianews.gr