• 05/12/2023 02:16

Σε ποια πόλη της Θεσσαλίας θα κυκλοφορήσει το πρώτο αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο;

ByGreeceit.gr

Δεκ 21, 2022
Ελάτε στο Viber

Η λειτουργία του μακροβιότερου πιλότου αυτόνομης οδήγησης σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην πόλη των Τρικάλων, βρίσκεται προ των πυλών μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Υπεύθυνος συγκοινωνιών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στην ανακοίνωση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος είπε: Σήμερα, παραμένουμε ακόμη πιο αποφασισμένοι να καθορίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης στη χώρα μας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αυτοματοποιημένης οδήγησης και να δημιουργήσει το σωστό θεσμικό πλαίσιο για να γίνει ο μακροβιότερος πιλότος σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα του δήμου Τρικκαίων. επιτρέπουν τη λειτουργία του “.

Το YA καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να επιτραπεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διανομής επιβατικών οχημάτων χωρίς επίβλεψη με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από συμφωνία υπηρεσίας μεταφοράς τοπικής δικαιοδοσίας.

Πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης

Το YA σημαίνει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί το πρόγραμμα για ερευνητικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα:
– Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων γίνεται σε συγκεκριμένες διαδρομές ή αποκλειστικές λωρίδες και η κίνησή της ρυθμίζεται από ελεγκτές κυκλοφορίας που δεν βρίσκονται στο όχημα.

– Ορίζεται ότι η κυκλοφορία επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό διεξάγεται κατά μήκος συγκεκριμένης πόλης ή περιαστικής διαδρομής, σε κατεύθυνση παράλληλη με την υπόλοιπη οδική κυκλοφορία, σύμφωνα με τον Νόμο Οδικής Κυκλοφορίας και τους κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας. πράξ. αύξηση. σωστή σήμανση.

-Τα οχήματα είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με κατευθυντικά φανάρια για να διασφαλίζεται η προτεραιότητα της πορείας του οχήματος, αλλά το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 30 km/h.

-Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της κίνησης του οχήματος πρέπει να επιβλέπουν τη συνολική λειτουργία του συστήματος που κινείται από το κέντρο ελέγχου και να είναι κάτοχοι των αντίστοιχων κατηγοριών άδειας οδήγησης σε ισχύ και Πρέπει να έχουν την υποχρεωτική εκπαίδευση (έχει ειδική τεχνογνωσία σχετικά με τη λειτουργία των οχημάτων σε κυκλοφορία , τον εξοπλισμό και την υποδομή τους.

φάση υλοποίησης
Κατά τη δοκιμαστική περίοδο, η κυκλοφορία προβλέπεται πρώτα για ένα συγκεκριμένο όχημα με οδηγό και σε μια δεύτερη φάση, η κυκλοφορία προβλέπεται χωρίς οδηγό, αλλά με επόπτη στο όχημα και επόπτη στο όχημα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Παρουσία άλλων επιβατών.

Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο πραγματοποιείται μόνο μετά από επιτυχή αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου, αλλά σε περίπτωση βλάβης προμηνύεται άμεση ακινητοποίηση του οχήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
Σημειώστε ότι για την ευρεία υιοθέτηση των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων έχουν οριστεί ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα οχήματα, όπως τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης (ADS).

Αυτό το σύστημα μπορεί, μεταξύ άλλων: Λειτουργείτε με ασφαλείς ταχύτητες, επιδεικνύετε επιθετική συμπεριφορά στις αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες του δρόμου και εντοπίζετε και αντιδράτε κατάλληλα σε αντικείμενα και συμβάντα που σχετίζονται με δυναμικές εργασίες οδήγησης, όπως αυτοκίνητα και άλλα οχήματα . Χρήστες του δρόμου (ποδήλατα, σκούτερ, αναπηρικά αμαξίδια, πεζοί, εμπόδια).

Πηγή: https://www.newsauto.gr/

Πηγή: magnesianews.gr