• 14/04/2024 16:55

Σε πρόσθετο φόρο θα υπόκεινται όσοι λαμβάνουν μισθούς και συντάξεις αναδρομικά το 2022

ByGreeceit.gr

Ιούν 18, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις και παροχές αναδρομικά έως το 2022 θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους μετά την υποβολή των απαιτούμενων τροποποιημένων δηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει και ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2021. Για τα έτη 2015-2020 έχει ήδη ανοίξει ηλεκτρονική αίτηση με υποχρέωση επιστροφής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. πληρώνοντας το πρόστιμο. Όπως ορίζεται στη σχετική διαδικασία, ο πρόσθετος φόρος όπως επιβεβαιώνεται από το νέο τιμολόγιο που εκδίδεται αυτόματα κατά την υποβολή της αναδρομικής δήλωσης πρέπει να καταβληθεί άπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους συνταξιούχους που υποβάλλουν αναδρομικές δηλώσεις, αφού πρώτα υποβάλουν αίτηση στην ΑΑΔΕ, ενδέχεται να μπορέσουν να εξοφλήσουν την υποχρέωση φόρου εισοδήματος που προκύπτει από προηγούμενες αναδρομικές διορθώσεις συντάξεων. Τόκοι 2 έως 48 ετών που καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις βάσει σταθερού συμβολαίου.

Με βάση το ισχύον νομικό σύστημα, θα υποβάλλεται τροποποιημένη δήλωση αναδρομικών για την περίοδο 2015-2021 για κάθε έτος. Για παράδειγμα, για αναδρομική σύνταξη που σχετίζεται με το 2020 που έλαβε το 2022, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέξει το 2021 ως έτος υποβολής της τροποποιημένης δήλωσης. Στις αναδρομικές επιστροφές τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχουν τροποποιημένες επιστροφές. Δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης διαφορετικού κώδικα. Εάν θέλετε να αλλάξετε άλλα στοιχεία της δήλωσης σας, θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιημένη φορολογική δήλωση.

Αναδρομικές δηλώσεις για μισθούς και συντάξεις από το προηγούμενο έτος, αναδρομικές δηλώσεις για επιδόματα ανεργίας και τροποποιημένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκαν από μισθωτούς και συνταξιούχους με αμοιβές ιατρού NHS από την απογευματινή περίθαλψη σε νοσοκομεία του NHS χωρίς πρόστιμο ή τόκο μέχρι το τέλος του έτους. σήκωσέ το στο Το φορολογικό έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης, κατά περίπτωση.

Δεν θα επιβληθεί πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή της τροποποιημένης δήλωσης εφόσον το επιτρεπόμενο ποσό φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας φορολογικής κατάθεσης μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, αλλά θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ με τον προβλεπόμενο τρόπο για το φορολογικό έτος 2014 και προγενέστερα.

Ειδικότερα, οι τροποποιημένες δηλώσεις που αφορούν ποσά γεωργικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά μετά από προσφυγή ή δικαστική απόφαση και έχουν επιλεγεί να φορολογηθούν το έτος αναφοράς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2018. Υποβλήθηκαν με χρήση υπηρεσίας υποβολής. Για φορολογικά έτη πριν από το 2017 θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν στη ΔΟΥ με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Σε περίπτωση χειρόγραφης βεβαίωσης αποδοχών για αναδρομικό ποσό μισθού, η δήλωση θα υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ.

Οι φόροι που επιβάλλονται πρέπει να πληρωθούν μία φορά με νέο τιμολόγιο έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Εναλλακτικά, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί με οριστική εκκαθάριση σε 24 έντοκες δόσεις.

Μετά την υποβολή αίτησης στην ΑΑΔΕ, οι συνταξιούχοι μπορούν να εξοφλήσουν τον δεδουλευμένο φόρο εισοδήματος με την τροποποίηση της αναδρομικής δήλωσης του προηγούμενου έτους σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, η ρύθμιση θα χαθεί εάν ο οφειλέτης:

  • Παράλειψη εμπρόθεσμης πληρωμής πολλαπλών δόσεων της ρύθμισης και μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης με την αντίστοιχη προσαύξηση (15%) μέχρι την καταβολή της επόμενης δόσης.
  • Δεν θα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την περίοδο ρύθμισης της οφειλής και μέχρι να εξοφληθεί.
  • Δεν γνωρίζει τις οφειλές του (ατομικές και αλληλέγγυες, αλληλέγγυες) (ανεξαρτήτως υπηρεσίας της φορολογικής αρχής στην οποία βεβαιώθηκε η οφειλή) από την ημερομηνία που υπήχθη στη ρύθμιση.
  • Υπέβαλε ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για να επιτύχει συμφωνία. Ελλιπής σημαίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα ή επιπρόσθετα ζητούμενα δεδομένα ή πληροφορίες.

Πηγή: newsit.gr

Πηγή: magnesianews.gr