• 02/10/2023 14:48

Σημαντική έλλειψη ανειδίκευτων εργαζομένων

ByGreeceit.gr

Μάι 4, 2023
Σημαντική έλλειψη ανειδίκευτων εργαζομένων

Η αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα. Σύμφωνα με την έρευνα του Export Association, το 90,7% του δείγματος αναζητά αυτή τη στιγμή ταλέντα.

Ακόμη και ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούνται, αλλά οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορούν να τους βρουν. Τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω κανέναν που να συμμετείχε στην έρευνα της Εταιρείας Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συμμετείχαν 118 εταιρείες, γεγονός που δείχνει ότι η εξασφάλιση ταλέντων είναι μεγάλη υπόθεση για τις ελληνικές εταιρείες, είτε πρόκειται για πολύ μικρές εταιρείες με έως και 10 υπαλλήλους (8,5%) είτε για ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες. Αποδείχθηκε ότι ήταν πρόβλημα και ανησυχία . 11 έως 50 εργαζόμενοι (34,7%) ή μεγάλες εταιρείες (33,1% εντάχθηκαν σε μεσαίες εταιρείες με 51-250 υπαλλήλους, 23,7% σε μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 251 υπαλλήλους).

Ενώ πρόκειται για μια πρωτοποριακή μελέτη και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγών δεν έχει προχωρήσει σε ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο ΣΕΒΕ από την άλλη χρειάζεται καλύτερες και πιο αποτελεσματικές διασυνδέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Ως εστίαση στην ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και των μελλοντικών επαγγελμάτων, και από την άλλη, στην αιχμή της μείωσης των ασφαλίστρων, ως όριο στο μη μισθολογικό κόστος.

Επιπλέον, το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί χαμηλό σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο τομέα. Τα στοιχεία που περιέχονται στην τρέχουσα θεσμοθετημένη έκθεση αξιολόγησης του κατώτατου μισθού του ΙΟΒΕ (στο πλαίσιο των επιστημονικών διαβουλεύσεων πριν από το φετινό χαράτσι) δείχνουν ότι η πλειονότητα των εργαζομένων (περίπου 700.000 ή 29,6% του συνόλου), σύμφωνα με δείκτες είναι. ) απασχολήθηκαν σε ΜΜΕ με λιγότερα από 10 άτομα το 2022, το 35% των οποίων αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό. Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός για ΜΜΕ με έως 10 υπαλλήλους το 2022 ήταν περίπου 962 ευρώ.

Ωστόσο, ακόμη και σε όλες τις εταιρείες ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.200 ευρώ, ενώ οι μεγάλες εταιρείες κυμαίνονται από 1.750 ευρώ (για εταιρείες έως 250 άτομα) έως 1.500 ευρώ (για εταιρείες άνω των 251 εργαζομένων).

Ωστόσο, η μελέτη ΣΕΒΕ, που καταγράφει τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων και χαρτογραφεί τις ανάγκες τους, με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων για τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, κατάρτιση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ., βαθμολογήθηκε ως πολύ ή πολύ σημαντική για σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες.

Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της εξασφάλισης ανθρώπινου δυναμικού, καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν το χαρακτήρισε «καθόλου σημαντικό» και το 2,5% το χαρακτήρισε «κάπως σημαντικό». Αντίθετα, το 47,5% την αξιολογεί ως «πολύ σημαντική» και οι μισές εταιρείες που συμμετέχουν στην έρευνα, ή το 50,0%, την αξιολογούν ως «πολύ σημαντική».

Και αυτό συγκρίνεται με το 9,3% όσων δεν είναι, ενώ το 90,7% του δείγματος αναζητά αυτή τη στιγμή ταλέντο. Περίπου οι μισές εταιρείες του δείγματος, ή το 49,2%, αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων και οδηγούς, ενώ το 48,3% του δείγματος αναζητά ανειδίκευτους εργάτες. Αντίστοιχα, το 42,4% είναι επαγγελματίες (μηχανικοί, οικονομολόγοι, πληροφορική, λογιστές, δικηγόροι κ.λπ.), το 40,7% είναι τεχνικοί και βοηθοί και το 27,1% είναι πωλητές και υπάλληλοι (γραμματέες, εξυπηρέτηση πελατών, ρεσεψιονίστ, ταμίες κ.λπ.). .) αναζητούν , και 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.

Το 6,8% αναζητά κάποιον άλλο εκτός από τους παραπάνω. Όσον αφορά την εκπαίδευση στελεχών που αναζητούν, το 29,7% του δείγματος αναζητά μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ η πλειοψηφία (δηλαδή 63,6%) αναζητά πτυχίο κολεγίου. Το ποσοστό των εταιρειών που αναζητούν αποφοίτους ΤΕΙ είναι 60,2% και οι απόφοιτοι Λυκείου είναι 61,9%, χαμηλά το Λύκειο (22,0%) και το Δημοτικό (17,8%).

Τέλος, όσον αφορά τους τύπους θέσεων εργασίας που αναζητούν οι εταιρείες, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Ένα σημαντικό ποσοστό αφορά εργαζόμενους, χειριστές και οδηγούς. Πολιτικοί εργαζόμενοι, εργάτες γραμμής παραγωγής, οδηγοί φορτηγών, ξυλουργοί, χειριστές μηχανών, ψαράδες. Υπάρχει επίσης μεγάλη συγκέντρωση μηχανικών, ιδιαίτερα μηχανολόγων μηχανικών, μηχανικών πωλήσεων, χημικών μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών, καθώς και τεχνικών και τεχνιτών. Τέλος, η πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αναζητούν τμήματα εξαγωγών, διαχειριστές έργων, προσωπικό του τμήματος logistics και στελέχη διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου.

Παρά τη δυσκολία εύρεσης προσωπικού, οι εταιρείες στην Ελλάδα δεν διαθέτουν προγράμματα κατάρτισης. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαρεξόπουλος, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, λέει ότι οι ελληνικές εταιρείες προσφέρουν οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης στους εργαζομένους τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 67% λόγω της έλλειψης κουλτούρας δια βίου μάθησης, τόνισε ότι μόνο το 20% των Από τη μια πλευρά, εμπόδια δημιουργεί και η δομή της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: magnesianews.gr