• 21/03/2023 02:05

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος τον Οκτώβριο

ByGreeceit.gr

Νοέ 2, 2022
Την επιστροφή της Ελλάδας σε «ήρεμη οικονομική πορεία» ζητούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί

Σύμφωνα με έρευνα για τις οικονομικές συνθήκες του Ινστιτούτου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΙΟΒΕ), η οικονομία επιδεινώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο και η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε σημαντικά.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε από τις 104,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο στις 98,3 μονάδες τον Οκτώβριο. Η χειρότερη επίδοση των τελευταίων 20 μηνών.

Η πτώση αυτή συνάδει με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς παρόμοιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της μείωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς και της επιδείνωσης των προσδοκιών, πρωτίστως στον τομέα των υπηρεσιών και δευτερευόντως στον βιομηχανικό τομέα. Εν τω μεταξύ, το λιανικό εμπόριο φαίνεται να ανακάμπτει και τα δημόσια έργα εξακολουθούν να υποστηρίζουν την κατασκευή. Όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος, οι σχετικές εποχικές θέσεις εργασίας θα τελειώσουν και θα αναζητηθούν νέες πηγές απασχόλησης.

Τα ενεργειακά ζητήματα φαίνεται επίσης να έχουν πυροδοτήσει απαισιοδοξία ενόψει της χειμερινής περιόδου, με τον υψηλό πληθωρισμό να επηρεάζει επί του παρόντος σχεδόν κάθε κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών που φαίνεται να αναπτύσσεται.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς της οικονομίας, η «αγορά» εξακολουθεί να τροφοδοτείται από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, υποστηρίζοντας αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον στην Ευρώπη, ο κύριος εμπορικός εταίρος του κλάδου, παραμένει ασταθές, εμποδίζοντας ακόμη και τις εξωστρεφείς εταιρείες να κάνουν ευέλικτα σχέδια παραγωγής. Σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το αυξανόμενο κόστος δανεισμού λόγω της αύξησης των επιτοκίων, το οποίο αρχίζει να εγγράφεται ως ανησυχία, αν και βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Με περισσότερες λεπτομέρειες:

  • καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προσδοκίες των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας κλιμακώθηκαν περαιτέρω και αντίστοιχα, οι προσδοκίες τους για τη δική τους οικονομική κατάσταση μειώθηκαν επίσης σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για τις μεγάλες αγορές επιδεινώθηκαν απότομα και η διάθεση για αποταμίευση μειώθηκε ελαφρά.
  • στον κλάδοτο αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών και οι προβλέψεις ζήτησης παρέμειναν αμετάβλητα, οι προβλέψεις για τα αποθέματα μειώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά.
  • υπό κατασκευήη αρνητική πρόβλεψη για την παραγωγή έχει ενισχυθεί, ενώ η πρόβλεψη για την απασχόληση έχει βελτιωθεί σημαντικά.
  • Στο λιανικό εμπόριο Οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά και τα επίπεδα αποθεμάτων έχουν πέσει κατακόρυφα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις πωλήσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά.
  • Στην υπηρεσία Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες υποχώρησαν απότομα, όπως και οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση, αλλά οι προβλέψεις για βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης μειώθηκαν σημαντικά.

Πηγή: magnesianews.gr