• 31/03/2023 06:29

Σταϊκούρας: Αυτά είναι τα οφέλη της ψηφιοποίησης στην οικονομία και στον προϋπολογισμό.

ByGreeceit.gr

Νοέ 2, 2022
Ελάτε στο Viber
Intime News/Τζαμάρος Παναγιώτης

Σε εκτενή αναφορά στις μέχρι σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα της εθνικής ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας είπε στην ομιλία του στο συνέδριο: Συνεχής ανάπτυξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα».

Ειδικότερα, ο Υπουργός είπε ότι υπήρξαν πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα στον τομέα της Αρχής Οικονομικών.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από την ΑΑΔΕ. Οι κύριες υπηρεσίες είναι η νέα ψηφιακή πύλη «myAADE» και οι εφαρμογές «myHeating», «myCAR» και «myPROPERTY». Μέσω της κατασκευής και λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myDATA» και της εφαρμογής «τιμολόγιο», προωθούμε ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικά βιβλία για επιχειρήσεις με στόχο την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την πρόληψη της φοροδιαφυγής.

Δημιουργία της εφαρμογής valuemaps.gov.gr. Επιτρέπει επίσης στους πολίτες να προσδιορίζουν γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικών αποφάσεων στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο ενδιαφέροντος και επίσης να υπολογίζουν την αντικειμενική του αξία. Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών για τους περισσότερους δημόσιους φορείς με χρήση ηλεκτρονικών αποδείξεων, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Αποδείξεων Εξόδων».

Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από πληροφοριακά συστήματα προς κυβερνήσεις και εταιρείες με νέες προδιαγραφές σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Υλοποίηση του έργου Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και άλλες γενικές κυβερνήσεις» στο πλαίσιο του έργου «Ελλάδα 2.0». Ο κεντρικός έλεγχος παρέχεται σε πραγματικό χρόνο, αλλά και όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης και η περιουσιακή τους δομή.

Ένας αριθμός ηλεκτρονικών πλατφορμών που δημιουργήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή βασικών μέτρων ανακούφισης έναντι των οικονομικών επιπτώσεων των εξωγενών κρίσεων.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε:
Διαφάνεια, οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική αλληλεπίδραση σε περισσότερες από 752.000 εταιρείες το 2020-2021.

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης Covid της ΑΑΔΕ για αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που έλαβαν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Μαρτίου 2020 έως Ιουλίου 2021. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα φορολογικούς συμψηφισμούς και πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ.

Το «arogi.gov.gr» που ενσωματώνει όλα τα εργαλεία ανακούφισης για την ταχύτερη αποζημίωση των θυμάτων φυσικών καταστροφών σε μία εφαρμογή.

Το «Fuel Pass» και το «Power Pass» έχουν διατεθεί με συνολικό ποσό περίπου 600 εκατ. ευρώ για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια.

Το «North Evia – Samos Pass», συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Οι εφαρμοσμένες μεταρρυθμίσεις, καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές συμβάλλουν στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουν θετικό αντίκτυπο στην επέκταση της φορολογικής βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό είπε μεταξύ άλλων:

・Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και POS σε συνεργασία και επέκταση της υποχρέωσης συνεργασίας με ταμειακές μηχανές και POS.

・Η εφαρμογή «Appodixi» της AADE.

– Ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

– ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. ηλεκτρονικό μητρώο πιστώσεων, κεντρικό μητρώο δικαιούχων κ.λπ.),

– Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη των δανειοληπτών και την αντιμετώπιση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, τη λειτουργία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την ψηφιακή πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία του Δημοσίου. Τα ευάλωτα νοικοκυριά, ένας «μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης» και ένα νέο κρατικό πρόγραμμα επιχορήγησης για ευάλωτους οφειλέτες στοχεύουν στη στήριξη της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, όλα τα παραπάνω συμβάλλουν καθοριστικά στο μεγάλο ψηφιακό άλμα που χρειαζόταν η χώρα.

Όμως το άλμα δεν θα είναι πλήρες χωρίς την ταυτόχρονη διευκόλυνση ενός δικτύου κινήτρων, εργαλείων, μεταρρυθμίσεων και έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ένα δίκτυο στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανάκαμψης «Greece 2.0». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα για τις ΜΜΕ. Επιλεγμένες δαπάνες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, την πράσινη οικονομία και την ενέργεια, το συνολικό εισόδημα των ΜΜΕ κατά την περίοδο υλοποίησης θα αυξηθεί έως και 100% σε τρία χρόνια από φέτος, θα ξεκινήσει η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ», Συνολικός προϋπολογισμός 445 εκατομμύρια ευρώ.

Κατέληξε λέγοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019, μια επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη στους τομείς της ψηφιοποίησης του έθνους και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, αθόρυβα αλλά εμφανώς στην καθημερινή ζωή των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Μια επανάσταση που θα βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πολίτες της και θα υλοποιεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας της και της χώρας μας θα διαμορφώσει μια νέα δυναμική Ελλάδα που ατενίζει το μέλλον με ρεαλιστική αισιοδοξία. Οι νέες θέσεις εργασίας είναι πιο κοινωνικά δίκαιες, παραγωγικές και εξωστρεφείς.

Πηγή: magnesianews.gr