• 01/12/2023 13:22

Στο τελικό στάδιο της κατασκευής βρίσκεται ένα αιολικό πάρκο 48,7 εκατ. ευρώ στο Μουζάκι Καρδίτσας.

ByGreeceit.gr

Φεβ 3, 2023
Στο τελικό στάδιο της κατασκευής βρίσκεται ένα αιολικό πάρκο 48,7 εκατ. ευρώ στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Στο τελικό στάδιο της κατασκευής βρίσκεται το Αιολικό Πάρκο της ΔΕΗ στο Μουζάκι Καρδίτσας, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί από την Intrakat για λογαριασμό της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».

Το πάρκο διαθέτει οκτώ ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 27,6 MW, οι οποίες μπορούν να παρέχουν καθαρή, χαμηλού κόστους ανανεώσιμη ενέργεια σε περισσότερα από 6.400 σπίτια στην περιοχή σε ετήσια βάση.

Οι ανεμογεννήτριες θα βρίσκονται στα σύνορα των πόλεων Muzaki και Algisea και το πάρκο θα περιλαμβάνει κλειστό κέντρο υπερυψηλής τάσης 400/20 KV με (Gas Insulator (GIS), 100 MVA.

Η λειτουργία του πάρκου θα συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της Καρδίτσας και ταυτόχρονα θα συμβάλει στη συνολική ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας και στην επίτευξη των στόχων και των πολιτικών της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος. .

Η αιολική ενέργεια αναμένεται να γίνει η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050. Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το αυξανόμενο μερίδιο των ΑΠΕ θα συνεχιστεί και το 2022, καλύπτοντας το 46,7%. ζήτησης (έναντι 42,9% το 2021) και 50,1% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι 46,2% το προηγούμενο έτος).

Ως στρατηγικός επενδυτής στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος Intrakat επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό του στον τομέα αυτό, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη αξία του για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Διαθέτουμε ήδη μεγάλη τεχνογνωσία και τεχνογνωσία, διαχειριζόμαστε 1,8 GW έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 0,7 GW αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά όσον αφορά τα μελλοντικά έργα αιολικών πάρκων, ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρώσει σύντομα τη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη του πάρκου ισχύος 100 MW. Σε συνεργασία με την Parkwind στη χώρα μας, το Βέλγιο.

Πηγή: magnesianews.gr