• 22/09/2023 05:43

Συμφωνίες δανείου: Πίεση για «φυγή» από το δικαστήριο

ByGreeceit.gr

Ιαν 15, 2023
Συμφωνίες δανείου: Πίεση για «φυγή» από το δικαστήριο

Η κυβέρνηση προτρέπει τις εταιρείες διαχείρισης χρέους και τις τράπεζες να επισπεύσουν τη διαδικασία για περισσότερες ρυθμίσεις δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πηγές, οι ηγέτες του υπουργείου Οικονομικών ζητούν περισσότερη δράση για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων μέσω διμερών και εξωδικαστικών μηχανισμών. Έτσι, ο σέρβις θα επιστρέψει με συγκεκριμένες προτάσεις τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης έχουν αναλάβει τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 92,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έχουν διακανονιστεί δάνεια 510 εκατ. ευρώ (με αρχικό χρέος 822 εκατ. ευρώ) και δάνεια 344 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο διακανονισμού.

Το ποσοστό έγκρισης βάσει του συνολικού χρέους για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (υπηρεσίες και τράπεζες) ανήλθε στο 69% από 65% τον προηγούμενο μήνα, έναντι 58% τον Νοέμβριο και 67% για τις διμερείς συναλλαγές, ενώ το ποσοστό έφτασε το 74% (χώρες με μεσόγεια). Έσοδα – ΕΦΚΑ) από 69%.

Συμφωνίες δανείου: Πίεση για «φυγή» από το δικαστήριο

Ποιον αφορά;

Επιπλέον, το 74% του χρέους, 18,7 δισ. ευρώ, αφορά φυσικά πρόσωπα, το 79% του χρέους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες και υπηρεσίες), με μέση διάρκεια 18 ετών για χρέη προς το κράτος και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. σε 15 χρόνια. Συμφωνίες δανείου: Πίεση για «φυγή» από το δικαστήριο

Το 33% του χρέους διακανονίστηκε σε διάστημα 20 ετών και άνω.

Η μέση διάρκεια των στεγαστικών δανείων είναι 23 έτη, η μέση διάρκεια των επιχειρηματικών δανείων είναι 12 έτη, ο μέσος όρος διαγραφής χρεών προς το κράτος είναι 20,4% και το ποσοστό αποπληρωμής προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 30,8%. Συμφωνίες δανείου: Πίεση για «φυγή» από το δικαστήριο

Τέλος, το 39% των συμφωνιών (320 εκατ. ευρώ) έλαβε ποσοστό αφαίρεσης άνω του 30%.

Το ποσοστό διαγραφής για τα στεγαστικά δάνεια είναι 21,9%, το επιχειρηματικό χρέος είναι 39,1% και το χρέος των καταναλωτών είναι 31,7%.

επόμενη κίνηση

Ήδη η τράπεζα συζητά με το Ειδικό Γραφείο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΗΧ) για μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. Παράλληλα, εξετάζονται επιπλέον προτάσεις βελτίωσης που αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους, με στόχο τη σημαντική αύξηση του ποσοστού έγκρισης των δανειοληπτών που υποβάλλουν αιτήματα. εισόδημα.

Δανειολήπτες που θεωρούνται ευάλωτοι: 1. Με ετήσιο εισόδημα έως 7.000 €, αύξηση 3.500 € ανά μέλος της οικογένειας. Το ετήσιο ανώτατο όριο εισοδήματος είναι 21.000 €. 2. Η μέγιστη αξία για τον κύριο (πρώτο) τόπο κατοικίας είναι 180.000 €. 3. Το μέγιστο συνολικό ποσό κατάθεσης είναι 7.000 €, προσαυξημένο κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας, με συνολικό όριο κατάθεσης 21.000 €.

σάλτσα: σε γρ

Πηγή: magnesianews.gr