• 05/12/2023 02:32

Συνάντηση ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη

ByGreeceit.gr

Δεκ 12, 2022
Ελάτε στο Viber

Στο γραφείο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλονίκη ήταν ευρωβουλευτής, εισηγητής αρκετών νομοθετικών παρεμβάσεων για την ενέργεια και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ. Α’ Θεσσαλονίκης κα Μαρία Σπυράκη Γενικός Διευθυντής κ. Λεωνίδας Μπακούρα και σε σχέση με συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση της Εταιρείας. Στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις εκπομπές μεθανίου, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το φυσικό αέριο από ανανεώσιμες πηγές και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και των υποδομών της.

Η συζήτηση ήρθε ως επόμενο βήμα από την Ευρώπη και έθεσε ορισμένα βασικά σημεία ενδιαφέροντος για τους μάνατζερ.

Το πρώτο αφορά τους νέους κανονισμούς για τις εκπομπές μεθανίου, με τους οποίους η εισηγήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Σπυράκη εργάζεται εκτενώς για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μεθάνιο για το 2021. Η στρατηγική που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, βασίζεται σε ξεκάθαρους πυλώνες με την υπογραφή της και έχει προτεραιότητα ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά το κομμάτι της ενέργειας και του δικτύου. Όσον αφορά το σύστημα παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης εκπομπών (MRV), ο νέος κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται τόσο σε συστήματα αναφοράς από τα κράτη μέλη όσο και στη συνύπαρξη με ανεξάρτητους φορείς επαλήθευσης. Αυτό, στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί μια ευρύτερη εικόνα των διαρροών και να εφαρμοστούν στοχευμένες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο και την επιδιόρθωση των διαρροών, λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα όρια εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον χειρισμό των αναφορών και τον τρόπο δημιουργίας κεντρικού ελέγχου των εικόνων διαρροών που υπάρχουν εντός και εκτός της ΕΕ. Έγινε. Διαχειρίζεται επίσης το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή ισχύει κατά την εισαγωγή φυσικού αερίου από τρίτες χώρες.

Από αυτή την άποψη, πρόσθεσε: “Κανένας τομέας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής παραγωγής και της διαχείρισης απορριμμάτων, δεν εξαιρείται από τις προσπάθειες αντιμετώπισης των εκπομπών μεθανίου. Οι μεγάλες διαρροές μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν με βάση την ωριμότητα της τεχνολογίας και της υποδομής”.

Ο Γενικός Διευθυντής Λεωνίδας Μπακούρας, όπως επικυρώθηκε και από τον European Sustainability Manager GD4S, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του κανονισμού, δηλώνοντας ότι οι αποτελεσματικές μειώσεις των εκπομπών μεθανίου θα περιλαμβάνουν: μπορούν να επιτευχθούν εντός του εύρους Ένα πλαίσιο τεχνικών κανόνων και προϋποθέσεων που είναι εφαρμόσιμα τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους καταναλωτές. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διάφοροι τομείς της αλυσίδας αξίας αερίου, δηλαδή τα ανάντη, τα μεσαία και τα κατάντη συστήματα.

Στη συνέχεια ο Μπακούρας τόνισε: Αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα όπως η συχνότητα του ελέγχου διαρροών και των επιθεωρήσεων επισκευής, η παρακολούθηση εκπομπών, οι διαδικασίες αναφοράς και επαλήθευσης και οι λειτουργίες εξαερισμού δικτύου. Ως εταιρεία, θα ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά διερευνώντας διαρροές στο δίκτυό μας χρησιμοποιώντας νέα και καινοτόμο τεχνολογία που μας έφερε ο μέτοχός μας Italgas για τον ακριβή εντοπισμό και την αναφορά των εκπομπών μεθανίου. Σκοπεύω να ξεκινήσω. “

Ο εκτελεστικός διευθυντής επισημαίνει: Αφενός, μειώνει την εξάρτησή της από τις ρωσικές προμήθειες χρησιμοποιώντας υγροποιημένο φυσικό αέριο, εκμεταλλευόμενη τη ζωτικής σημασίας υποδομή LNG της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία σχεδιάζει να προμηθεύσει LNG σε όλα τα νέα απομακρυσμένα δίκτυα τα επόμενα πέντε χρόνια, γεγονός που θα αυξήσει την ασφάλεια εφοδιασμού.
Αφενός, η ένταξη των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στις υφιστάμενες υποδομές προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει προβλέψει επενδύσεις για την εκ νέου ευθυγράμμιση, την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση των υποδομών της στο επιχειρηματικό της σχέδιο, οι οποίες θα υποστηριχθούν περαιτέρω μέσω της τεχνογνωσίας και της τεχνογνωσίας της Italgas. Στόχος είναι η αύξηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του δικτύου, επιταχύνοντας την κυκλική οικονομία και την απανθρακοποίηση του τελικού ενεργειακού μείγματος, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη διανομή ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, πράσινο υδρογόνο). Μια υποδομή που μεταφέρει σήμερα φυσικό αέριο αλλά θα γίνει βιώσιμη στο εγγύς μέλλον καθώς κυκλοφορεί περισσότερο αέριο από ανανεώσιμες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την έγχυση βιομεθανίου ως το «next big thing» για την EDA THESS, συμβάλλοντας στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου των 35 bcm που ορίστηκε στο σχέδιο δράσης REPowerEU. Και αυτό γιατί το βιομεθάνιο είναι η λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα αφορά και τη διαχείριση των απορριμμάτων από αγροτικές καλλιέργειες, που είναι και θέμα κλίμακας και συγκέντρωσης. – στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η επιχειρηματική υπόθεση, πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία μονάδας κλίμακας, αλλά τις προϋποθέσεις για την παροχή επιδοτήσεων σε σχετικές εγκαταστάσεις και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις.Θέλω να τονίσω ότι ο ρόλος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε αυτή τη διαδικασία είναι καταλυτική. Σας ευχαριστούμε επίσης που παρακολουθείτε και συντονίζετε ενεργά τις φιλοδοξίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική εταιρεία. Ως ευρωβουλευτής, είμαι σε ανοιχτή επαφή με τους συναδέλφους μου DSO στην Ευρώπη και θέλω να γνωρίζετε ότι έχετε συμμάχους στις Βρυξέλλες στο έργο σας για την ενεργειακή μετάβαση.

Στο σημείο αυτό, η κ. Σπυράκη επιδοκίμασε τη σημαντική προσπάθεια της ΕΔΑ ΘΕΣΣ να εντάξει επενδύσεις στα αναπτυξιακά της σχέδια για την αναβάθμιση των υποδομών της ώστε να είναι υδρογόνου. Το γεγονός ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη συνέχιση του επενδυτικού κεφαλαίου του διαχειριστή, παρά τις προκλήσεις και τα προβλήματα που συνδέονται με την ωριμότητα της τεχνολογίας. Όπως το έθεσε ο ευρωβουλευτής σχετικά, «Αυτό που ανακοινώθηκε στο Στρασβούργο τον περασμένο Σεπτέμβριο από την κ. ενδιαφέρει άμεσα τους διαχειριστές, διότι υπάρχουν δυνατότητες μέσω της δραστηριότητάς σας και της γνώσης του καθεστώτος των «αποδεσμεύσεων» αποδεκτών υδρογόνου σε τοπικό επίπεδο. Άλλωστε, τα έργα θα πρέπει να ξεκινούν από μικρά, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με την ωριμότητα τόσο της ανάπτυξης της τεχνολογίας όσο και της υποδομής. “

Σχολιάζοντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι για να είναι επιτυχής η αναθεώρηση του πακέτου αερίου, η νομοθετική δέσμη προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης της αγοράς υδρογόνου με την επέκταση των δραστηριοτήτων των διανομέων φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τις πωλήσεις υδρογόνου. . Οι διατάξεις της οδηγίας και οι κανονισμοί για το καθεστώς αποδεσμοποίησης υπόκεινται επομένως στους υφιστάμενους ρυθμιστικούς κανόνες που εφαρμόζονται αποτελεσματικά στους διανομείς φυσικού αερίου, αφαιρώντας τα παράλογα εμπόδια και διασφαλίζοντας ότι οι διανομείς αερίου δεν είναι διανομείς υδρογόνου βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. .

Η ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες όχι μόνο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, αλλά και για τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και οι δύο συμφώνησαν ότι ήταν σάλτσα.

Αναφερόμενος σε αυτό, ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι η εισαγωγή του Itaglas στην ελληνική αγορά ενισχύει περαιτέρω το θέμα της ενεργειακής απόδοσης «ως πηγή ενέργειας από μόνη της». Ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων που είναι έτοιμες να δεχτούν ανανεώσιμα αέρια, καθώς και η χρήση έξυπνων λύσεων θέρμανσης, θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων απαλλαγής από άνθρακα κατά τουλάχιστον 25% για κτίρια κατοικιών και 35% για δημόσια και δημοτικά κτίρια. συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του προφίλ κατανάλωσης του .

Τέλος, η Σπυράκη πρόσθεσε: Ως χώρα, η ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων είναι τόσο χαμηλή που έχουν τεθεί δεσμευτικοί στόχοι που θα οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια. “

Στο τέλος της συνάντησης εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας για βελτιστοποίηση της απόδοσης σύμφωνα με τις παραμέτρους ESG. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει θέσει στόχους βιωσιμότητας που ενσωματώνονται στη στρατηγική της τόσο στην επιχειρηματική συμπεριφορά όσο και στην ανάπτυξη υποδομών. Από αυτή την άποψη, ο Μπακούρας είπε:

Πηγή: magnesianews.gr